Anunt

Nr. 6381 din 2 decembrie 2020

PRIMĂRIA COMUNEI DITRĂU, jud. Harghita

Anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale:

  1. Asistent medical comunitar – Compartimentul Casa de sănătate „Szent Katalin” – pe durată determinată.

Condiţiile generale pentru participarea la acest concurs:

  • cele prevăzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată și completată;

Condiții specifice: Studii liceale sau postliceale sanitare, absolvite cu diplomă – specializarea asistent medical generalist;

Vechime în muncă:  minim 2 ani;

Înscrierile se fac până la data de 14 decembrie 2020, orele 14.

Concursul va avea loc în data de 28 decembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ditrău, ora 10 – proba scrisă și 29 decembrie 2020, ora 10 – interviu ;

Bibliografia pentru concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ditrău, telefon 0266/ 353.130;

  1. Moașă – Compartimentul Casa de sănătate „Szent Katalin” – pe durată nedeterminată.

Condiţiile generale pentru participarea la acest concurs:

  • cele prevăzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată și completată;

Condiții specifice: Studii superioare sanitare, absolvite cu diplomă de licență– specializarea moașă;

Vechime în muncă:  minim 2 ani;

Înscrierile se fac până la data de 14 decembrie 2020, orele 14.

Concursul va avea loc în data de 28 decembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ditrău, ora 10 – proba scrisă și 29 decembrie 2020, ora 10 – interviu ;

Bibliografia pentru concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ditrău, telefon 0266/ 353.130;

 

Primar                                                                                           Secretar general al comunei

Puskás Elemér                                                                                                  Bajkó Károly

 

 

2020 December 3|

Orotvai forrás felújítása – Orotva Egyesület

Az Orotvai borvízforrás a kis falu egyik legkedveltebb pihenésre, szórakozásra alkalmas helye, ahonnan nagyon sok lakos ivóvizet visz a háztartásába. Hiszen a forrás vize minden évszakban hideg, felfrissítő és természetesen egészséges.

Az Orotva Egyesület egyik legfőbb célja volt, hogy ebben az évben a Ditró községhez tartozó Orotván található borvízforrást felújítsa és a környezetét rendezetté tegye, ahogyan a tavalyi évben a Szent Anna forrás felújítását is sikeresen kivitelezte. Az Egyesület vezetősége számára fontos az, hogy a forrás és környezete rendezett, barátságos és szép legyen. Így született meg a gondolat a felújításról és bővítésről.

A felújításhoz szükséges anyagi forrásokat Hargita Megye Tanácsának turisztikai programokat támogató pályázati kiírásából, valamint Ditró Község Önkormányzatától sikerült megpályázni. Hargita Megye Tanácsa 5.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 4.000 lejjel támogatta a sikeres megvalósítást.

A támogatásnak köszönhetően a következő munkálatokat végeztette el az egyesület. A forráshely tetőszerkezetét kijavították, újrafestették, valamint fa gerendák behelyezésével erősítették meg. A forrás melletti szabad területet feltöltötték termőfölddel, illetve a forráshoz vezető járdát és parkolót építették ki. A kiegyenesített területre padokat és asztalokat, valamint szemeteseket és virágos ládákat helyeztek ki.

Az egyesület vezetősége reméli, ezek a változások hozzájárulnak a forráshoz érkező személyek kellemesebb és komfortosabb időtöltéséhez.

2020 November 9|

XXX

XXX

2020 November 9|

xxx

xxx

2020 October 30|

Incheiere nr. 1385/2020

2020 October 21|

Fúvós zenekar képzése – Orotva Egyesület

Az Orotva Egyesület égisze alatt működő Ditrói Ifjúsági Fúvós Zenekar évről-évre megcsillogtatja tehetségét, amelyet szorgos gyakorlással, a zenei kultúra iránti szeretettel és megfelelő anyagi támogatással tud elérni. A zenekar egyik fő céljának tekinti a zenei kultúra ápolását, a fúvós zene népszerűsítését minél szélesebb körben, valamint a fiatalok zenei nevelését minőségi szinten. A fiatalok lelkiismeretesen és elszántan vesznek részt a próbákon, így hónapról hónapra látható, hallható a fejlődésük.

Az idei évben a világjárvány viszontagságai miatt nehezebb volt a képzés kivitelezése, de az oktató és a gyerekek zenei iránti buzgósága minden nehézségen átsegítette a zenekar képzését. Az Orotva Egyesület célja, hogy minél több gyakorlási alkalmat biztosítson, hiszen a gyerekek számára elengedhetetlen a rendszeres oktatás és próba a fejlődéshez.

Az Orotva Egyesület fennhatósága alatt, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község önkormányzatának támogatásával sikerült július közepétől október végéig intenzív oktatásban részt vennie a zenekarnak. Ebben az évben a világjárvány okozta szigorítások miatt a fúvós oktató külön-külön foglalkozott a gyerekekkel, a fúvós hangszerek csoportosulásának függvényében.

Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, míg Ditró Község Önkormányzata 1.676 lejjel támogatta a program megvalósulását. Az elmúlt hónapokban elért fejlődést a gyerekek egy nyílt próba keretén belül mutatták meg 2020. október 15-én csütörtökön délután 18:30-tól a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház Konferencia termében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Hargita Megye Tanácsának, illetve Ditró Község Önkormányzatának.

2020 October 20|

Anunt

2020 October 2|

Anunt

2020 September 22|

Anunt

x

2020 August 31|

ANUNT LICITATIE PUBLICA

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ditrău, Libertaţii nr. 9, Ditrău, judeţul Harghita, telefon 0266353130, fax 0266353130, email clditrau@gmail.com
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul de 57,42 mp, situat în incinta Căminului cultural „Korosi Csoma Sandor” din com. Ditrău, str. Libertății nr. 18, aparținând domeniului public al comunei Ditrău, având destinația de Bucătărie. Închirierea se face conform art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019, HCL Ditrău nr. 41 din data de 12.08.2019 și HCL Ditrău nr.40 din 24.06.2020.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul instituției în baza unei solicitări scrise adresate către Primăria comunei Ditrău.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei comunei Ditrău, Compartiment Secretariat, com. Ditrău, str. Libertății nr. 9, jud. Harghita.telefon 0266353130.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei, pe suport de hârtie și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Ditrău.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 31/08/2020, ora 12,00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/09/2020, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Ditrău din Ditrău, Compartiment Secretariat, str. Libertății nr 9, județul Harghita, cod. poștal 537090.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04/09/2020, 10,00, sediul Primăriei comunei Ditrău, Ditrău, str. Libertății nr. 9, județul Harghita.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Gheorgheni, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 4, județul Harghita, cod. 535500,tel. 0266365133, e-mail: jud-gheorgheni-reg@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt 15 zile de la comunicare.

 

Ditrău, 10/08/2020

 

  Primar

Puskás Elemér

 

2020 August 11|