[/toggle]

Ditrau, HCL nr 1 din data de 08 .01.2021

Ditrau, HCL nr 2 din data de 12.01.2021

Ditrau, HCL nr 3 din data de 12.01.2021

Ditrau, HCL nr 4 din data de 27.01.2021

Ditrau, HCL nr 5 din data de 27.01.2021

Ditrau, HCL nr 6 din data de 27.01.2021

Ditrau, HCL nr 7 din data de 27.01.2021

Ditrau, HCL nr 8 din data de 16.02.2021

Ditrau, HCL nr 9 din data de 24.02.2021

Ditrau, HCL nr 10 din data 24.02.2021

Ditrau, HCL nr 11 din data de 24.02.2021

Ditrau, HCL nr 12 din data de 24.02.2021

Ditrau, HCL nr 13 din data de 031.03.2021

Ditrau, HCL nr 14 din data de 31.03.2021

Ditrau, HCL nr 15 din data de 31.03.2021

Ditrau, HCL nr 16 din data de 31.03.2021

Ditrau, HCL nr 17 din data de 31.03.2021

Ditrau, HCL nr 18 din data de 06.04.2021

Ditrau, HCL nr 19 din data de 21.04.2021

Ditrau, HCL nr 20 din data de 21.04.2021

Ditrau, HCL nr 21 din data de 21.04.2021

Ditrau, HCL nr 22 din data de 21.04.2021

Ditrau, HCL nr 23 din data de 21.04.2021

Ditrau, HCL nr 24 din data de 11. 05.2021

Ditrau, HCL nr 25 din data de 11.05.2021

Ditrau, HCL nr 26 din data de 26.05.2021

Ditrau, HCL nr 27 din data de 26.05.2021

Ditrau, HCL nr 28 din data de 26.05.2021

Ditrau, HCL nr 29 din data de 26.05.2021

Ditrau, HCL nr 30 din data de 09.06.2021

Ditrau, HCL nr 31 din data de 30.06.2021

Ditrau, HCL nr 32 din data de 30.0.62021

Ditrau, HCL nr 33 din data de 30.06.2021

ditrau, HCL nr 34 din data de 28.0.72021

Ditrau, HCL nr 35 din data de 28.07.2021

Ditrau, HCL nr 36 din data de 28.07.2021

Ditrau, HCL nr 37 din data de 28.07.2021

Ditrau, HCL nr 38 din 25.08.2021

Ditrau, HCL nr 39 din data de 25.08.2021

Ditrau, HCL nr 40 din data de 29.09.2021

Ditrau, HCL nr 41 din data de 29.09.2021

Ditrau, HCL nr 42 din data de 29.09.2021

Ditrau, HCL nr 43 din data de 29.09.2021

Ditrau, HCL nr 44 din data de 12.10.2021

Ditrau, HCL nr 45 din data de 12.10.2021

Ditrau, HCL nr 46 din data de 12.10.2021

Ditrau, HCL nr 47 din data 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 49 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 50 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 51 din data de 27.11.2021

Ditrau, HCL nr 52 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 53 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 54 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 55 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 56 din data de 27.10.2021

Ditrau, HCL nr 57 din data de 27.10.20231

Ditrau, HCL nr 58 din data de 29.10.2021

Ditrau, HCL nr 59 din data de 29.10.2021

Ditrau, HCL nr 60 din data de29.10.2021

Ditrau, HCL nr 61 din data de 08.111.2021

Ditrau, HCL nr 62 din data de 24.11.2021

Ditrau, HCL nr 63 din data de 24.11.2021

Ditrau, HCL nr 64 din data de 24.11.2021

Ditrau, HCL nr 65 din data de 24.11.2021

Ditrau, HCL nr 66 din data de 08.12.2021

Ditrau, HCL nr 67 din data de 08.12.2021

Ditrau, HCL nr 68 din data de 22.12.2021

Ditrau, HCL nr 69 din data de 22.12.2021

Ditrau, HCL nr 70 din data de 22.12.2021

Ditrau, HCL nr 71 din data de 22.12.2021

Ditrau, HCL nr 72 din data de 22.12.2021

Ditrau, HCL nr 73 din data de 22.12.2021

HOTARAREA NR 1/2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HOTARAREA NR 2/2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sursei A al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi

Hotărârea nr 3/2020 privind organizarea reţelei şcolare în comuna Ditrău pentru anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr 4/2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social

Hotărârea nr 5/2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi propunerea lor pentru casare din patrimoniul Comunei Ditrău

Hotărârea nr 6/2020 privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie a unui imobil situat in comuna Ditrău, cu suprafaţa totală de 7117 mp, situat în extravilanul comunei Ditrău, necesară amplasării Staţiei de reglare, măsurare a gazelor naturale(SRM)

Hotărârea nr 7/2020 pentru modificarea Hotărârii n 57/2019, precum şi pentru revocarea Hotărârii nr 58/2019 privind dizolvarea, lichidarea şi radierea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ G7-ENERGIA

Hotărârea nr 8/2020 pentru modificarea Hotărârii nr 45/2018 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei „Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău, judeţul Harghita”” după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 9/2020 privind aprobarea modificării pct. 4.3. din Contractul de concesiune nr 5613/2007

Hotărârea nr 10/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr 36/2019 pentru aprobarea modului de aplicare, precum şi a tarifelor diferenţiate pentru beneficiarii serviciului de salubrizare din comuna Ditrău, în scopul implementării instrumentului economic „Plăteşte cât arunci”

Hotărârea nr 11/2020 privind închirierea suprafeţei de 1000 mp din totalul de 2843, înscrisă în C.F. nr. 51557 al comunei Ditrău, proprietatea publică a comunei Ditrău

Hotărârea nr 12/2020 pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2020

Hotărârea nr 13/2020 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Puskas Tivadar” şi a Şcolii Gimnaziale din satul Jolotca, comuna Ditrău, judeţul Harghita” după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 14/2020 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2020

Hotărârea nr 15/2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi propunerea lor pentru casare din patrimoniul Şcolii Gimnaziale „Siklodi Lorinc” din Ditrău

Hotărârea nr 16/2020 privind constatarea ca încetat de drept mandatul de consilier local al domnului Bajko Imre2020

Hotărârea nr 17/2020 pentru desemnarea domnului Bogacs Arpad din partea Consiliului local Ditrău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC REDISZA SA

Hotărârea nr 18/2020 pentru revocarea Hotărârii nr 15/2020

Hotărârea nr 19/2020 privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor agricole ale comunei Ditrău pentru anii 2020-2024

Hotărârea nr 20/2020 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială „Siklodi Lorinc” Ditrău pentru anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr 21/2020 pentru modificarea şi rectificarea Hotărârii nr 14/2020 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2020

Hotărârea nr 22/2020 pentru modificarea Hotărârii nr 11/2020 privind închirierea suprafeţei de 1000 mp din totalul de 2843, înscrisă in CF nr 51557 al comunei Ditrău, proprietatea publică a comunei Ditrău

Hotărârea nr 23/2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotărârea nr 24/2020 pentru revocarea Hotărârii nr 5/2020

Hotărârea nr 25/2020 pentru modificarea Hotărârii nr 55/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a tarifelor locale pe anul 2020

Hotărârea nr 26/2020 privind aprobarea solicitării declarării din bun de interes public judeţean în bun de interes public local, a sistemului de alimentare cu apă al comunei Ditrău, sat. Ditrău şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 27/2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 cu rata inflaţiei de 3,8%

Hotărârea nr 28/2020 pentru modificarea Hotărârii nr 11/2020 privind închirierea suprafeţei de 1000 mp din totalul de 2843, înscrisă în C.F nr 51557 al comunei Ditrău, proprietatea publică a comunei Ditrău, modificată prin Hotărârea nr 22/2020

Hotărârea nr 29/2020 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotărârea nr 30/2020 pentru aprobarea dezlipirii suprafeţei de 5500 mp teren intravilan, înscrisă în CF nr 53241 al comunei Ditrău, aparţinând domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 31/2020 privind aprobarea modificării valorii de investiţie a proiectului „Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita” Ditrau

Hotărârea nr 32/2020 cu privire la aprobarea cofinanţării costului anual pentru un copil/ tânăr instituţionalizat sau aflat în dificultate, care provine din raza teritorială a comunei Ditrău

Hotărârea nr 33/2020 pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţii care provin din unitatea administrativ-teritorială a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Hotărârea nr 34/2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotărârea nr 352020 cu privire la aprobarea trecerii unor imobile-clădiri anexe situate în comuna Ditrău, str. Libertăţii nr 23, înscris in CF nr 50183 din domeniul public al comunei Ditrău în domeniul privat al comunei, in vederea demolării.

Hotărârea nr 36/2020 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie bancară nr. IG173300928/27.09.2017, în valoare de 3.358.860 lei/ron de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R -sub-măsura 7.2 „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA DTRĂU, JUD. HARGHITA”

Hotărârea nr 37/2020 privind constatarea ca încetat de drept a mandatului de consilier local al domnului Bajko Laszlo

Hotărârea nr 38/2020 privind aprobarea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 39/2020 privind acordarea în comuna Ditrău a unor reduceri /scutiri fiscale pentru durata stării de urgenţă

Hotărârea nr 40/2020 pentru modificarea Hotărârii nr 41/2019 privind închirierea unor spaţii din incinta Căminului cultural Korosi Csoma Sandor din comuna Ditrău, modificată şi completată

Hotărârea nr 41/2020 privind aprobarea valorii de finanţarea investiţiei „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DITRAU, JUDEŢUL HARGHITA” după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărîrea nr 42/2020 privind modificarea Hotărârii nr 26/2020 privind aprobarea solicitării declarării din bun de interes public județean în bun de interes local, a Sistemului de alimentare cu apă al comunei Ditrău, sat. Ditrău şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Harghita in domeniul public al comunei Ditrău

Hotărîrea nr 43/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației prin „C.N.I” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă, str. Libertăţii nr. 4, sat. Ditrău, comuna Ditrău. judeţul Harghita”

Hotărîrea nr 44/2020 privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului: „Modernizarea drumului de acces între blocuri, judeţul Harghita”

Hotărîrea nr 45/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ditrău nr 39/2018 privind implementarea proiectului „Modernizarea drumului de acces între blocuri, judeţul Harghita”

Hotărârea nr. 46/2020 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotărârea nr 47/2020 privind însuşirea Raportului de evaluare al imobilului , Teren extravilan ” situat in comuna Ditrău, Postata Felsoheveder, în suprafaţa totală de 7117 mp, înscris în C. F. nr. 53071 şi aprobarea achiziţionării acestuia

Hotărârea nr 48/2020 privind alegerea președintelui de şedinţă

Hotărârea nr 49/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local

Hotărârea nr 50/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Ditrău

Hotărârea nr 51/2020 privind aprobarea proiectului „Dotarea şcolilor din comuna Ditrău cu echipamente TIC necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr 52/2020 pentru rectificarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2020

Hotărârea nr 53/2020 pentru rectificarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2020

Hotărârea nr 54/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Ditrău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din comuna Ditrău

Hotărârea nr 55/2020 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC REDISZA SA

Hotărârea nr 56/2020 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în Consiliul de Administraţie al ADI REDISZA

Hotărârea nr 57/2020 privind organizarea comisiei de evaluare a proiectelor finanţate din bugetul local al comunei Ditrău prin Programul general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de intere local şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei

Hotărârea nr 58/2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)- „Construire Casă de locuit în comuna Ditrău, strada Morii nr. 30”, beneficiar Kiss Laszlo, precum şi Regulamentului local de urbanism, aferent acestuia

Hotărârea nr 59/2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)-„Trecerea terenului din extravilan în intravilan- Extindere zonă de servicii-depozitare” în comuna Ditrău, postata „Nagyuton belul”, beneficiar S.C.Sea Cargo S.R.L., precum şi a Regulamentului de urbanism, aferent acestuia

Hotărârea nr 60/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a tarifelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr 61/2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotărârea nr 1/2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sursei A al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi

Hotărârea nr 2/2019 privind revocarea Hotărârii nr 32/2018 şi a Hotărârii nr 42/2018

Hotărârea nr 3/2019 privind organizarea reţelei şcolare în comuna Ditrău pentru anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr 4/2019 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului urbanistic General al comunei Ditrău

Hotărârea nr 5/2019 privind modificarea Hotărârii nr 4/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Construire trotuare lângă drumurile judeţene în comuna Ditrău “

Hotărârea nr 6/2019 1. privind aprobarea valorii de finanţare a proiectului modernizare şi reabilitare drum comunal dc 65, comuna ditrau, sat jolotca, jud. harghita după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 7/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2019

Hotărârea nr 8/2019 pentru modificarea art. 1 din hotărârea Consiliului local Ditrău nr 4/2019

Hotărârea nr 9/2019 pentru completarea pct.5 din Anexa nr 3 la Hotărârea nr 11/2004

Hotărârea nr 10/2019 privind modificarea unor poziţii din Anexa privind INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DITRĂU

Hotărârea nr 11/2019 pentru modificarea Hotărârii nr 52/2018 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE ZONA DE PRESIUNE II, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 12/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2019 privind aprobarea valorii de finanţare pentru lucrările rămase de executat la investiţia „MODERNIZARE ŞI CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC 65-SAT JOLOTCA, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA” după încheierea contractului de achiziţii

Hotărârea nr 13/2019 privind modificarea duratei Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a comunei Ditrău

Hotărârea nr 14/2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din comuna Ditrău

Hotărârea nr 15/25019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune ale unor mijloace fixe şi propunere lor pentru casare din patrimoniul unităţilor de învăţământ din comuna Ditrău

Hotărârea nr 16/2019 pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a imobilelor: clădire Abator comunal, casă de locuit de la abator comunal şi teren în suprafaţă de 900 mp, proprietatea privată a comunei Ditrău

Hotărârea nr 17/2019 privind aprobarea modificării pct 4.3 din Contractului de concesiune nr 5613/2007

Hotărârea nr 18/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Ditrău nr 56/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

Hotărârea nr 19/2019 pentru organizarea manifestărilor socio-culturale, distractive și sportive “Zilele Ditrăului 2019

Hotărârea nr 20/2019 privind aprobarea închirierii a unor sapții din clădirea situată în comuna ditrău, str. Libertății nr. 7/A

Hotărârea nr 21/2019 privind stabilirea tarifelor pentru ănchirierea spațiilor din incinta imobilului “Centrul de sănătate Szent Katalin Egészségház”, aflat în administrarea Consiliului Local Ditrău

Hotărârea nr 22/2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare ți funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 23/2019 privind aprobarea STRATEGIEI LOCALE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚIEI ÎN FAMILIE pentru perioada 2019-2021

Hotărârea nr 24/2019 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Genereal al comunei Ditrău (PUG), precum și a Regulamentului local de Urbanism (RLU) al comunei Ditrău, jud. Harghita

Hotărârea nr 25/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale RDISZA SA, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ditrău, județul Harghita

Hotărârea nr 26/2019 pentru aprobarea bugetului local și bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local, lista de investiții precum și utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019

Hotărârea nr 27/2019 privind aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, sportive ți alte acțiuni de interes comunal pe anul 2019

Hotărârea nr 28/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6%

Hotărârea nr 29/2019 cu privire la aprobarea cofinanțării costului anual pentru un copil/tânăr instituționalizat sau aflat ăn dificultate, care provine din raza teritorială a comunei Ditrău

Hotărârea nr 30/2019 pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţi care provin din unitatea administrativ-teritorială a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Hotărârea nr 31/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement situate pe domeniul public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 32/2019 pentru modificarea Hotărârii nr 45/2018 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA” după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 33/2019 pentru modificarea Hotărârii nr 6/2019 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei „MODERNIZARE ŞI CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC 65-SAT JOLOTCA, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA”,după încheierea contractului de achiziţii

Hotărârea nr 34/2019 pentru revocarea Hotărârii nr 43/2017 privind aprobarea majorării cotizaţiei comunei Ditrău în ADI REDISZA

Hotărârea nr 35/2019 privind aprobarea modificării Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localitățile membre ale ADI „Sistemului integrat de management al deşeurilor Harghita”, precum şi a Regulamentului modificat

Hotărârea nr 36/2019 pentru aprobarea modului de aplicare, precum şi a tarifelor diferenţiate pentru beneficiarii serviciului de salubrizare din comuna Ditrău, în scopul implementării instrumentlui economic „Plăteşte pentru cât arunci”

Hotărârea nr 37/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr 38/2019 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Ditrău

Hotărârea nr 39/2019 privind aprobarea participării comunei Ditrău la „Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice” pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice finanţate şi pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării proiectului

Hotărârea nr 40/2019 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr, 1/2019 în localitatea Ditrău, amplasament: Zona sat Jolotca, Postata Berdoczok, extravilan, beneficiar: Csata Nada-Sylvia

Hotărârea nr 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sursei A al secțiunii de funcţionare și a deficitului Sursei E al secțiunii de funcționare din excedentul anilor precedenți.

Hotărârea nr. 2/2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018

Hotărârea nr. 3/2018 privind închirierea prin licitaţie deschisă a unui spaţiu de 15,00 mp din incinta Căminului Cultural „Korosi Csoma Sandor” din Ditrău

Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe, a obiectelor de inventar şi propunerea lor pentru casare din patrimoniul Comunei Ditrău

Hotărârea nr. 5/2018 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal- „Construire Capelă mortuară, casă de locuit şi atelier reparaţii auto” şi a Regulamentului aferent acestuia din comuna Ditrău, strada Cimitirului

Hotărârea nr. 6/2018 pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2018

Hotărârea nr. 7/2018 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2018

Hotărârea nr 8/2018 pentru organizarea mnifestăţilor socio-culturale, distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2018”

Hotărârea nr 9/2018 privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Ditrău a unei construcţii

Hotărârea nr 10/2018 privind închirierea prin licitaţie deschisă a unui spaţiu de 2,38 mp pentru amplasare ATM în incinta construcţiei tip container cu utilizarea specială

Hotărârea nr 11/2018 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile din comuna Ditrău, judeţul Harghita

Hotărârea nr 12/2018 privind acordarea de denumiri străzilor din satul Jolotca şi satul Ţengheler

Hotărârea nr 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 14/2018 privind constituirea unei comisii de inventariere pe teren a arborilor seculari cu valoare deosebită pe raza administrativă a comunei Ditrău care vor fi incluşi într-un program de protecţie şi conservare

Hotărârea nr 15/2018 privind modificarea poziţiei nr. 151 din Anexa la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comuei Ditrău

Hotărârea nr 16/2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 17/2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Ditrău

Hotărârea nr 18/2018 privind modificarea pct.12 din Anexa nr 1.la Hotărârea nr 11/2004

Hotărârea nr 19/2018 cu privire la aprobarea cofinanţării costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat în dificultate, care provine din raza teritorială a comunei Ditrău

Hotărârea nr 20/2018 pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţi care provin din unitatea administrativ-teritorială a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Hotărârea nr 21/2018 privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita- Hargita Megye Videkfejlesztesi Egyesulete şi pentru aprobarea Statutului actualizat

Hotărârea nr 22/2018 privind aprobarea Organigrammei şi a Statului de funcţii pe anul 2018 al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău 

Hotărârea nr 23/2018 cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” pe anul 2017

Hotărârea nr 24/2018 privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Ditrău cu U.A.T Judeţul Haghita în vederea realizării unor sisteme de supraveghere video pe drumurile judeţene

Hotărârea nr 25/2018 privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Ditrău cu U.A.T Judeţul Haghita în vederea realizării în comun a lucrărilor „Construire trotuare lângă drumurile judeţene în comuna Ditrău” pe parcursul anilor bugetari 2018 şi 2019

Hotărârea nr. 26/2018 pentru completarea Anexei la Inventarul bunurilor care Aparţin Domeniului Public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 27/2018 privind nesuportarea cheltuielilor pentru racordarea la reţeaua de distribuţie de gaze naturale al comunei Ditrău şi a satului Jolotca

Hotărârea nr 28/2018 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi propunerea lor pentru casare din patrimoniul Şcolii gimnaziale „SIKLODI LORINC’

Hotărârea nr 29/2018 pentru prelungirea Scrisorii de garanţie nr IG173300213/31.05.2017 încheiat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru proiectul „Dotarea Cămiului Cultural „Korosi Csoma Sandor” din comuna Ditrau, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 30/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Ditrău nr 24/2018 privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Ditrău cu U.A.T Judeţul Haghita în vederea realizării unor sisteme de supraveghere video pe drumurile judeţene

Hotărârea nr 31/2018 pemtru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 32/2018 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pe anul 2019

Hotărârea nr 33/2018 privind aprobarea aderării comunei Gălăuţaş, jud. Harghita la ADI REDISZA, aprobarea actului adiţional la Statutului ADI REDISZA precum şi aprobarea Statutului ADI REDISZA modificat

Hotărârea nr 34/2018 privind aprobarea pierderilor de apă pe anul 2018 în cuantum de 39,29% din cantitatea de apă brută extrasă de S.C REDISZA SA

Hotărârea nr 35/2018 pentru completarea Hotărârii nr 3/2018 precum, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr 9/2018

Hotărârea nr 36/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr 5/2018

Hotărârea nr 37/2018 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotărârea nr 38/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare al lucrărilor de investiţii “Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 39/2018 privind implementarea proiectului “Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 40/2018 privind modificarea preţurilor /tarifelor pentru serviciul de alimentarea cu apă şi canalizare menajeră, aplicate de S.C. REDISZA S.A

Hotărârea nr 41/2018 pentru aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a delegaţiei comunei Ditrău în localitatea Budejeno, Ungaria

Hotărârea nr 42/2018 privind aprobarea realizării lucrării „ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE ZONA JOLOTCA; PTA 14 ŞI 15, Ditrău, judeţul Harghita” , precum şi pentru aprobarea ocupării definitive şi temporare a unor suprafeţe de terenuri care aparţin domeniului public al comunei Ditrău.

Hotărârea nr 43/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr 83/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor speciale precum şi a tarifelor locale pentru anul 2018

Hotărârea nr 44/2018 privind modificarea unor poziții din Anexa la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 45/2018 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei „Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău, judeţul Harghita” după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 46/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare drum comunal DC 100, strada Lunga, comuna Ditrau, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 47/2018 aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare drum comunal DC 296, strada Înfrăţirii, comuna Ditrau, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 48/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 49/2018 privind aprobarea realizării lucrării “Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în com. Ditrău, sat Jolotca, jud. Harghita” precum şi pentru aprobarea ocupării definitive şi temporare a unor suprafeţe de terenuri care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 50/2018 pentru aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a delegaţiei comunei Ditrău în localitatea Kamut, Ungaria

Hotărârea nr 51/2018 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotărârea nr 52/2018 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei „REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE ZONA DE PRESIUNE II, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA” după încheierea contractelor de achiziţii

Hotărârea nr 53/2018 privind aprobarea realizării lucrării „REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE ZONA DE PRESIUNE II, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA” precum şi pentru aprobarea ocupării definitive şi temporare a unor suprafeţe de terenuri care aparţin domeniului public al comunei

Hotărârea nr 54/2018 privind revocarea Hotărârii nr 26/2018 privind completarea Anexei bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 55/2018 privind aprobarea înscrierii provizorie în cartea funciară a unor suprafeţe de terenuri proprietate publică a comunei Ditrău, aferente blocurilor de locuit din comuna Ditrău, str. Dealul Frumos nr 2-10

Hotărârea nr 56/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

Hotărârea nr 57/2018 privind rectificarea bugetului local Ditrău pe anul 2018

Hotărârea nr 58/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotărârea nr 59/2018 privind aprobarea trecerii în domeniul public şi privat al comunei Ditrău a unor construcţii

Hotărârea nr 60/2018 privind revocarea Hotărârii nr 34/2018 privind aprobarea pierderilor de apă în cuantum de 39,29% din cantitatea de apă brută extrasă de S.C. REDISZA S.A

Hotărârea nr 1/2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sursei A al secțiunii de dezvoltare și a deficitului Sursei E al secțiunii de funcționare din excedentul anilor precedenți.

Hotărârea nr 2/2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017-2020 şi a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Ditrău

Hotărârea nr 3/2017 privind aprobarea Planului de interes local pe anul 2017

Hotărârea nr 4/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Construire trotuare lângă drumurile judeţene în comuna Ditrău”

Hotărârea nr 5/2017 pentru completarea Hotărârii nr. 61/2016 privind angajarea unui avocat pe bază de contract de asistenţă şi de reprezentare

Hotărârea nr 6/2017 privind scoaterea din funcţiune a obiectivelor de inventar propuse pentru casare

Hotărârea nr 7/2017 privind aprobarea folosinţei lungimii de 320 m, din drumul de câmp „Nagyeri ut” de către Mezei Endre

Hotărârea nr 8/2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 59/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2017

Hotărârea nr 9/2017 privind aprobarea modificării pct. 4.3 din Contractul de concesiune nr. 5613/2007

Hotărârea nr 10/2017 privind aprobarea asocierii comunei Ditrău cu unele localităţi din judeţul Harghita, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „G7- ENERGIA”

Hotărârea nr 11/2017 privind aprobarea Programului de îmbunătăţirea eficienţei energetice al comunei Ditrău

Hotărârea nr 12/2017 privind aprobarea aderării comunei Sărmaş, jud. Harghita la ADI REDISZA, aprobarea actului adiţional la statutul ADI REDISZA precum şi aprobarea modificării Statutului ADI REDISZA

Hotărârea nr 13/2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Modernizarea drumurilor de acces agricole din comuna Ditrău, judeţul Harghita” (AX1-AX7)

Hotărârea nr 14/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția „REZERVOR ÎNMAGAZINARE ZONA DE PRESIUNE II COMUNA DITRĂU. Jud. HARGHITA”

Hotărârea nr 15/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA”

Hotărârea nr 16/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic „Puskas Tivadar” şi a şcolii gimnaziale din satul Jolotca, comuna Ditrău, jud. Harghita”

Hotărârea nr 17/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr. 18/2017 pentru modificarea Hotărârii nr 39/2011 privind modificarea şi completarea Anexei la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 19/2017 pentru aprogarea Hotărârii nr. 49/2016

Hotărârea nr 20/2017 privind implementarea proiectului „Modernizarea drumurilor de acces agricole din com. Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 21/2017 pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2017

Hotărrea nr 22/2017 pentru organizarea manifestațiilor socio-culturale, distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2017”

Hotărârea nr 23/2017 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2017

Hotărârea nr 24/2017 pentru modificarea unor poziţii din Anexa nr 1 la Hotărârea nr 40/2009 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 25- pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţi care provin din unitatea administrativ- teritorială a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Hotărârea nr. 26- cu privire la cofinanţarea costului anual pentru un copil, tânăr instituţionalizaţi sau aflat în dificultate, din raza teritorială a comunei Ditrău

Hotărârea nr 27- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale

Hotărârea nr 28- pentru modificarea unor poziții din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 40/2009 privind aprobarea INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DITRĂU

Hotărârea nr 29- privind aprobarea încheierii acordului de garantare în favoarea fondului de garantare la proiectul „Reabilitarea grădiniţei cu program normal „Csigabiga” din comuna Ditrau, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 30-privind aprobarea încheierii acordului de garantare în favoarea fondului de garantare la proiectul „Reabilitarea parţială a reţelei de drumuri de interes local din comuna Ditrau, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 31- privind aprobarea încheierii acordului de garantare în favoarea fondului de garantare la proiectul “Dotarea Căminului Cultural „Korosi Csoma Sandor” din Comuna Ditrau, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 32- privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Ditrău nr 240/1999

Hotărârea nr 33- privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului „Reabilitarea parţială a reţelei de drumuri de interes local din comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 34- privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului „Reabilitarea grădiniţei cu program normal „Csigabiga” din comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 35- privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului „Dotarea Căminului Cultural „Korosi Csoma Sandor” din Comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr. 36/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 2017 al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 37/2017 cu privire la acordarea titlului de Cetăţean de onoare pe anul 2016

Hotărârea nr 38/2017 privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localitățile membre ale ADI „Sistemului integrat de management al deşeurilor Harghita”

Hotărârea nr 39/2017 pentru modificarea unor poziții din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 40/2009 privind aprobarea INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DITRĂU

Hotărârea nr 40/2017 privind mandatarea domnului primar Puskas Elemer pentru reprezentarea Consilului local Ditrău în Dosarul nr. 788/96/2017 aflat pe rolul Tribunalului Harghita

Hotărârea nr 41/2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi propunerea lor pentru casare din patrimoniul Comunei Ditrăuóla

Hotărârea nr. 42/2017 privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 43/2017 privind majorarea cotizaţiei comunei Ditrău în ADI REDISZA

Hotărârea nr 44/2017  privind aprobarea majorării capitalului social al REDISZA S. A. şi modificarea pct. 12.2 din Statul S. C. REDISZA S.A.

Hotărârea nr 45/2017 privind modificarea alin(3) şi al alin.(4) din art. 64 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Ditrău

Hotărârea nr 46/2017 privind aprobarea nomenclatorului funcţiilor publice şi a funcţiilor contractuale şi stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 47/2017 privind aprobarea modificării pct. 4.3. din Contractul de concesiune nr 5613/2007

Hotărârea nr 48/2017 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotărârea nr 49/2017 privind aprobarea ocupării temporare  a unor drumuri de câmp, proprietatea publică a comunei Ditrău în vederea realizării investiţiei „Dezvoltare reţea cablu fibră optică în localitățile Topliţa, Gălăuţas, Sărmaş, Subcetate, Remetea, Ditrău, Lăzarea, Gheorgheni, Joseni din judeţul Harghita “

Hotărârea nr 50/2017 privind închirierea unui spaţiu de 10 mp din incinta Grajdului taurilor precum şi a unei suprafeţe de 80 mp din terenul aferent, proprietatea privată a comunei Ditrău

Hotărârea nr 51/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotărârea nr 52/2017 privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului „Extindere şi modernizare reţelei de alimentare cu apă şi canalizare menajeră comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 53/2017 pentru aprobarea solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la investiţia „Extindere şi modernizare reţelei de alimentare cu apă şi canalizare menajeră comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 54/2017 cu privire la aprobarea trecerii imobilului –clădire „Remiza PSI” , din str. Carpați din domeniul public al comunei Ditrău în domeniul privat al comunei, în vederea demolării

Hotărârea nr 55/2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 17/2017

Hotărârea nr. 56/2017 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de reclamă şi publicitate în comuna Ditrău, jud. Harghita

Hotărârea nr. 57/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotărârea nr 58/2017 privind însuşirea Raportului de evaluare al imobilului situat în comuna Ditrău, extravilan, în suprafaţă de 1000 mp, aprobarea achiziţionării acestuia în vederea amenajării „Rezervor de înmagazinare zona de presiune II Ditrău”

Hotărârea nr. 59/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatoarelor tehnico-economici şi a valorii devizului general aferente investiției „Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău, jud. Harghita”

Hotărârea nr 60/2017 privind completarea Anexei la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 61/2017 privind aprobarea indicatoarelor tehnico-economici şi a valorii devizului general aferente investiției “Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 62/2017 privind aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare

Hotărârea nr 63/2017 privind completarea Anexei la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr 64/2017 privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr 36/2016 desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din comuna Ditrău

Hotărârea nr 65/2017 pentru modificarea Hotărârii nr 32/2017

Hotărârea nr 66/2017 privind aprobarea Contractului de colaborare pentru elaborarea amenajamentului pastoral al localităţii Ditrău, judeţul Harghita

Hotărârea nr 67/2017 pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 35,47 mp, proprietatea publică a comunei Ditrău

Hotărârea nr 68/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii devizului general aferente investiţiei „Rezervor de înmagazinare zona de presiune II, comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 69/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a valorii devizului general aferente investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului tehnologic Puskas Tivadar şi a Şcolii Gimnaziale din satul Jolotca, comuna Ditrău, judeţul Harghita”

Hotărârea nr 70/2017 privind rectificarea bugetului local

Hotărârea nr. 71/2017 privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 59/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatoarelor tehnico-economici şi a valorii devizului general aferente investiției „Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău, jud. Harghita”

Hotărârea nr. 72/2017 privind modificarea art.4 din Hotărârea nr. 19/2015 privind aprobarea participării Comunei Ditrău la teritoriul de dezvoltare al Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G 10”

Hotărârea nr. 73/2017 privind aprobarea listelor de casare ale bunurilor din patrimoniul Liceului Tehnologic Puskas Tivadar din Ditrău

Hotărârea nr. 74/2017 cu privire la delimitarea zonelor de impozitare în cadrul localităţii Ditrău, precum şi în cadrul localităţilor componente ale comunei Ditrău

Hotărârea nr. 75/2017 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al comunei Ditrău, precum şi a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru comuna Ditrău

Hotărârea nr 76/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotărârea nr 77/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotărârea nr 78/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotărârea nr.79/2017 privind organizarea reţelei şcolare în comuna Ditrău pentru anul 2018-2019

Hotrărârea nr 80/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului situat în comuna Ditrău, str. Mezeiek nr 6, proprietatea privată a comunei Ditrău

Hotărârea nr 81/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului situat în comuna Ditrău, str. Petofi Sandor nr 49, proprietatea privată a comunei Ditrău

Hotărârea nr 82/2017 privind stabilirea salariilor de bază pe anul 2018 pentru personalul din aparatul propriu al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr 83/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor speciale precum şi a tarifelor locale pe anul 2018

Hotărârea nr1/2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sursei A al secțiunii de dezvoltare și a deficitului sursei E al secțiunii de funcționare din excedentul anilor precedenți.

Hotărârea nr 2/2016 hotărâre pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2017

Hotărârea nr. 3/2016 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Ditrău, judeţul Harghita /2016 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2016

Hotărârea nr 5/2017 privind modificarea Hotărârii nr. 58/2015 şi revocarea Hotărârii nr. 59/2015

Hotărârea nr 6/2016 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a Comunei Ditrău

Hotărârea nr.

7/2016 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din comuna Ditrău

Hotărârea nr 8/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 9/2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Căminului cultural

Hotărârea nr. 10/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valoarea devizului general şi a documentaţiei tehnice aferente investiţiei „Modernizare şi consolidare drum comunal DC 65, comuna Ditrău, sat Jolotca, jud. Harghita”

Hotărârea nr.11/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valoarea devizului general şi a documentaţiei tehnice aferente investiţiei „Lucrări de finisaje şi instalaţii mansardei la Şcoala Gimnazială Csiby Andor, comuna Ditrău, jud. Harghita”

Hotărârea nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valoarea devizului general şi a documentaţiei tehnice aferente investiţiei „Amenajare spaţiu verde în comuna Ditrău, jud. Harghita, Faza 2 ”

Hotărârea nr 13/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valoarea devizului general şi a documentaţiei tehnice aferente investiţiei ” Extinderea reţelei de canalizare menajeră, comuna Ditrău, jud. Harghita, Faza 6”

Hotărârea nr 14/2016 pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţi care provin din unitatea administrativ- teritorială a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Hotărârea nr 15/2016 privind organizarea manifestațiilor socio-culturale, distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2015”

Hotărârea nr. 16/2016 privind aprobarea contractului de prestări servicii sociale pentru copii cu dezabilități intelectuale din comuna Ditrău pe anul 2016

Hotărârea nr. 17/2016 privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale

Hotărârea nr. 18/2016 privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale

Hotărârea nr. 19/2016 privind aprobarea înfiinţării centrului multifuncţional de sănătate publică  „Casa de sănătate Szent Katalin Egeszseghaz” din comuna Ditrău

Hotărârea nr. 20/2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Ditrău

Hotărârea nr. 21/2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 2016

Hotărârea nr 22/2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 2249/2002

Hotărârea nr 23/2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de casare ale bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ Siklodi Lorinc din Ditrău

Hotărârea nr. 24/2016 privind stabilirea plafonului obligaţiilor fiscale restante către bugetul local al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 25/2016  cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” pe anul 2015

Hotărârea nr.26/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Comunale „Korosi Csoma Sandor” din comuna Ditrau

Hotărârea nr 27/2016 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2016

Hotărârea nr. 28/2016 privind aprobarea modificării pct.4.3. din Contractul de concesiune nr. 5613/2007

Hotărârea nr. 29/2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pășunilor din patrimoniul privat al com. Ditrău, aflate în proprietatea privată a com. Ditrău în suprafaţă de 133,77 ha

Hotărârea nr. 30/2016 privind alegerea Comisiei de validare

Hotărârea nr. 31/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016 ce compun Consiliul local al comunei

Hotărârea nr. 32/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 33/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.34/2016 privind alegerea viceprimarului

Hotărârea nr. 35/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului local al comunei Ditrău

Hotărârea nr 36/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău  în consiliile de administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitare din comuna Ditrău

Hotărârea nr 37/2016privind modificarea art.4 din hotărârea Consiliului local Ditrău nr 64/2008

Hotărârea nr.38/2017 privind acceptarea preluării în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Harghita a echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectelor Implementarea unei sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita  cod SMIS 48427

Hotărârea nr 39/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr 29/2016 privind aprobarea aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pășunilor din patrimoniul privat al com. Ditrău, aflate în proprietatea privată a com. Ditrău în suprafaţă de 133,77 ha

Hotărârea nr 40/2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 759 mp2 teren intravilan situat în com. Ditrău, sat. Jolotca nr 86 înscris în C. F al comunei Ditrău nr 52397, nr. cadastral 52429

Hotărârea nr. 41/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr 42/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Modernizarea drumurilor de acces agricole din comuna Ditrău, judeţul Harghita „

Hotărârea nr 43/2016 privind implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de acces agricole din comuna Ditrău, judeţul Harghita „

Hotărârea nr. 44/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în consiliile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director, director adjunct în unitățile de învăţământ preuniversitare din com. Ditrău

Hotărârea nr 45/2016 privind modificarea Anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea nr 27/2016 privind aprobarea programului general de finanţare nerambursabilă  a programelor, proiectelor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2016

Hotărârea nr 46/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport în regim de taxi, precum şi a Regulamentului serviciului de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Hotărârea nr 47/2016 privind modificarea şi completarea Capitolului IX din Anexa B  la Hotărârea nr 51/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a tavelor speciale pe anul 2016 Hotărârea nr 48/2016 pentru abrogarea Hotărârii nr 43/2016

Hotărârea nr 49/2016 privind implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de acces agricole din comuna Ditrău, judeţul Harghita „

Hotzărârea nr. 50/2016 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marton Levente

Hotărârea nr 51/2016  privind validarea mandatului de consilier al domnului Kollo Valentin

Hotărârea nr. 52/2016 privind aprobarea listelor de casare ale bunurilor din patrimoniul Liceului Tehnologic Puskas Tivadar din Ditrău

Hotărârea nr. 53/2016 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL-Amplasare hală din structură metalică pentru garaj şi ateliere de întreţinere şi a Regulamentului aferent acestuia pentru SC Sea Cargo SRL, din comuna Ditrău

Hotărârea nr 54/2016 privind modificarea Hotărârii nr. 21/2016 privind aprobarea Organigrammei şi a Statului de funcţii pe anul 2016

Hotărârea nr.55/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare menajeră în comuna Ditrău, jud. Harghita”

Hotărârea nr. 56/2016 privind implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare menajeră în comuna Ditrău, jud. Harghita”

Hotărârea nr 57/2016 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 58/2016 privind aprobarea revocării din funcţia de administrator al domnului Bogacs Arpad şi ferency Tihamer şi numirea noilor administratori ai SC REDISZA SA

Hotărârea nr. 59/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pe anul 2017

Hotărârea nr.60/2016 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr 61/2016 pentru angajarea unui avocat pe bayă de contract de asistenţă şi de reprezentare

Hotărârea nr. 1/2015

Hotărârea nr. 2/2015 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2015

Hotărârea nr. 3/2015 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 6 mp în vederea amplasării unui panouri turistice

Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Kollo Tunde din Ditrău, str. Lungă nr. 44 şi a Regulamentului aferent pentru Construire Anexă- garaj, amplasament situat în comuna Ditrău, str. Pescarilor nr 21/ B

Hotărârea nr. 5/2015privind aprobarea vânzării a unui taur de reproducţie şi a unui vier, proprietatea comunei Ditrău

Hotărârea nr 6/2015 privind recuperarea sumei de 53 000 lei, reprezentând contravaloarea autoturismului achiziţionat în baza art.7, pct.1 din hotărârea nr 13/2013 şi anulat prin Sentinţa civilă a tribunalului Harghita nr 252/2014

Hotărârea nr. 7/2015 pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii pe anul 2015

Hotărârea nr 8/2015 privind aprobarea listelor de casare ale bunurilor din patrimoniul Liceului Tehnologic Puskas Tivadar din Ditrău

Hotărârea nr. 9/2015 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 2015

Hotărârea nr. 10/2015 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a comunei Ditrău pentru perioada 2014-2020

Hotărârea nr. 11/2015 privind modificarea Hotărârii nr. 48/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ditrău

Hotărârea nr 12/2015 privind aprobarea completării Hotărârii nr. 47/2014 privind aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere încheiate cu Cabinetele medicale de familie din Ditrău

Hotărârea nr. 13/2015 pentru aprobarea includerii suprafeţei de 1302 mp teren intravilan în domeniul public al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 14/2015 pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţi care provin din unitatea administrativ- teritorială a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Hotărârea nr. 15/2015 cu privire la cofinanţarea costului anual pentru un copil, tânăr instituţionalizaţi sau aflat în dificultate, din raza teritorială a comunei Ditrău

Hotărârea nr 16/2015 privind organizarea manifestațiilor socio-culturale, distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2015”

Hotărârea nr 17/2015  pentru aprobarea vânzării celor doi cai de muncă, proprietatea Comunei Ditrău

Hotărârea nr 18/2015 privind aprobarea modificării Hotărârii nr 9/2015 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 2015

Hotărârea nr.19/2015 privind aprobarea participării Comunei Ditrău la teritoriul de dezvoltare al Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G 10”

Hotărârea nr. 20/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr 31/2014 cu privire la asocierea comunei Ditrău cu autorităţiile publice locale din comuna Lăzarea şi comuna Remetea în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HID”

Hotărârea nr. 21/2015 privind aprobarea participării comunei Ditrău la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”

Hotărârea nr. 22/2015 cu privire la rectificarea şi completarea Hotărârii nr 40/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Hotărârea nr.23/2015 privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale

Hotărârea nr. 24/2015 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 25/2015 cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” pe anul 2014

Hotărârea nr. 26/2015 pentru aprobarea deplasării delegaţiei oficiale a comunei Ditrău la Besigheim- Germania, în perioada 17-19 iulie 2015 precum şi decontarea cheltuielilor ocazionate cu această deplasare

Hotărârea nr. 27/2015  privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2014

Hotărârea nr. 28/2015 privind modificarea preţurilor /tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră aplicate de S.C .REDISZA S.A.

Hotărârea nr. 29/2015 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 1,00 mp în parcul Kossuth Lajos în scopul promovării Proiectului „Centru tematic Casa Pădurii”

Hotărârea nr. 30/2017 privind aprobarea amplasării unei plăci memoriale pe clădirea Şcolii Gimnaziale Jolotca

Hotărârea nr. 31/2015  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 32/2015 aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a delegatiei comunei Ditrău în localitatea Budajeno-Ungaria

Hotărârea nr. 33/2015 privind modificarea pozițiilor  nr. 19 şi nr. 38 din Anexa la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 34/2015 privind înregistrarea Comunei Ditrău în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar;

Hotărârea nr. 35/2015 pentru aprobarea suportării de către comuna Ditrău a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al comunei Ditrău.

Hotărârea nr. 36/2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 37/2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 38/2015 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 26/2015 şi a Hotărârii consiliului local Ditrău nr. 32/2015

Hotărârea nr. 39/2015 privind modificarea Hotărârii nr. 34/2015 privind înregistrarea comunei Ditrău  în sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar

Hotărârea nr. 40/2015 2015 privind modificarea Hotărârii nr. 33/2015 privind modificarea pozițiilor  nr. 19 şi nr. 38 din Anexa la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 41/2015 aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a delegației comunei Ditrău în localitatăţiile Kamut, Baţaszek, Budajeno- Ungaria

Hotărârea nr. 42/2015 privind reorganizarea reţelei şcolare în comuna Ditrău pentru anul şcolar 2015-2016

Hotărârea nr. 43/2015 privind acordarea Centrului multifuncțional pentru activități legate de sănătate publică denumirea de „Centrul de Sănătate- SZENT KATALIN – Egészségház”

Hotărârea nr. 44/2015  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău

Hotărârea nr. 45/2015 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 75/2012 privind desemnarea reprezentanților consiliului local Ditrău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din comuna Ditrău

Hotărârea nr. 46/2015 privind modificarea poziţiilor nr 145 şi 253 din Anexa la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărâreanr. 47/2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii „Reabilitarea parţială a reţelei de drumuri de interes local din comuna Ditrău, jud. Harghita „

Hotrărârea nr. 48/2015 privind implementarea proiectului „Reabilitarea parţială a reţelei de drumuri de interes local din comuna Ditrău, jud. Harghita „

Hotărârea nr. 49/2015 privind modificarea poziţiei nr. 151 din Anexa la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 50/2015 privind necesitatea, oportunitatea şi implementarea proiectului „Dotarea Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din comuna Ditrău, jud. Harghita „

Hotărârea nr. 51/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor special pe anul 2016

Hotărârea nr. 52/2015 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea grădiniţei cu program normal „Csigabiga” din comuna Ditrău, judeţul Harghita„

Hotărârea nr. 53/2015 pentru implementarea proiectului Reabilitarea grădiniţei cu program normal „Csigabiga” din comuna Ditrău, judeţul Harghita„

Hotărârea nr. 54/2015 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 55/2015 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 56/2015 privind aprobarea Execuţiei bugetului general al comunei Ditrău pe trimestrul III. Al anului 2015

Hotărârea nr. 57/2015 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 58/2015 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 al aparatului propriu al primarului

Hotărârea nr. 59/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de sănătate Szent Katalin Egeszseghaz