Regulamente adoptate de consiliu

Regulament de organizare si functionare a spatiilor de joaca si agrement situate pe domeniul public al comunei Ditrau

Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de reclama si publicitate in comuna Ditrau

Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Ditrau

Regulament-CADRU de organizare şi funcţionare a căminului cultural 2014/11/11

Regulament-Privind organizarea păşunatului 2014/04/14

Regulament-al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 2014/04/14

Regulament-cadru de închiriere / vânzare a bunurilor imobile 2013/08/19

Regulament patrimoniu construit 2013/08/19

Regulament “Tiszta udvar, rendes ház” 2013/08/19