OV Puskas Dezso

OV Ferenczi Ferenc

OV Marton Ferenc

oferta de vanzare Bajko Karoly

oferta de vanzare Demes Elena

Oferta de vanzare Siklodi Emeric CF 53790

Denes Elena 55252

Kollo Terezia nr.cad. 55774

Kollo Terezia nr.cad. 55772

Ferenc-Csibi Margareta-nr.cad.55253

Ferenc-Csibi Margareta nr.cad.55254

Proces verbal afisare vanzare teren Kovacs Ana

Oferta de vanzare Kovacs Ana, Bajko Eva

Oferta de vanzare Kovacs Ana

Proces verbal de afisare vanzare teren Pall Levente

Oferta de vanzare teren Pall Levente