Codul de conduita etica si integritate al personalului contractual com Ditrau

Codul de conduitaa etica si integritate al functionarilor publici

Regulament de organizare si functionare al aparatului propriu al primarului com Ditrau

Statut-comuna-Ditrau