Comisii de specialitate

Comisia pentru activităţi buget, economico-financiare, juridică şi de disciplină:

 1. BOGÁCS ÁRPÁD- preşedinte
 2. KÖLLŐ VALENTIN- secretar
 3. FAZAKAS SZILARD- membru
 4. KOVÁCS ZOLTÁN- membru
 5. SIMON SÁNDOR- membru

Comisia pentru activităţi social-culturale , culte, învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copiilor:

 1. PUSKÁS ANNA- preşedinte
 2. SZABÓ ÁGNES- secretar
 3. MEZEI LÁSZLÓ- membru
 4. SZŐCS TERÉZ- membru
 5. HOMPOTH ZSOLT ISTVÁN- membru

Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

 1. BAJKÓ ÁRPÁD- preşedinte
 2. SIPOS KÁROLY – secretar
 3. BIRÓ ANDREI- membru
 4. TAMÁS ATTILA – membru
 5. BALÁZS ANDREI -membru