Proiect de hotarare nr 1

Proiect de hotarare nr 2

Proiect de hotarare nr 3

Proiect de hotarare nr 4

Proiect de hotarare nr 5

Proiect de hotarare nr 6

Proiect de hotarare nr 7

Proiect de hotarare nr 9

Proiect de hotarare nr 10

Proiect de hotarare nr 11

Proiect de hotarare nr 12

Proiect de hotarare nr 13

Proiect de hotarare nr 14

Proiect de hotarare nr 15

Proiect de hotarare nr 16

Proiect de hotarare nr 17

Proiect de hotarare nr 18

Proiect de hotarare nr 19

Proiect de hotarare nr 20

Proiect de hotarare nr 21

Proiect de hotarare nr 22

Proiect de hotarare nr 23

Proiect de hotarare nr 24

Proiect de hotarare nr 25

Proiect de hotarare nr 26

Proiect de hotarare nr 27

Proiect de hotarare nr 28

Proiect de hotarare nr 29

Proiect de hotarare nr 30

Proiect de hotarare nr 31

Proiect de hotarare nr 32

Proiect de hotarare nr 33

Proiect de hotarare nr 34

Proiect de hotarare nr 35

Proiect de hotarare nr 36

Proiect de hotarare nr 37

Proiect de hotarare nr 38

Proiect de hotarare nr 39

Proiect de hotarare nr 40

Proiect de hotarare nr 41

Proiect de hotarare nr 42

Proiect de hotarare nr 43

Proiect de hotarare nr 44

Proiect de hotarare nr 45

Proiect de hotarare nr 46

Proiect de hotarare nr 47

Proiect de hotarare nr 48

Proiect de hotarare nr 49

Proiect de hotarare nr 50

Proiect de hotarare nr 51

Proiect de hotarare nr 52

Proiect de hotarare nr 53

Proiect de hotarare nr 54

Proiect de hotarare nr 55

Proiect de hotarare nr 56

Proiect de hotarare nr 57

Proiect de hotarare nr 58

Proiect de hotarare nr 59

Proiect de hotarare nr 60

Proiect de hotarare nr 61

Proiect de hotarare nr 62

Proiect de hotarare nr 63

Proiect de hotarare nr 64

Proiect de hotarare nr 65

Proiect de hotarare nr 66

Proiect de hotarare nr 67

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Ditrău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din comuna Ditrău

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC REDISZA SA

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în Consiliul de Administraţie al ADI REDISZA

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)- „Construire Casă de locuit în comuna Ditrău, strada Morii nr. 30”, beneficiar Kiss Laszlo, precum şi Regulamentului local de urbanism, aferent acestuia

Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de evaluare a proiectelor finanţate din bugetul local al comunei Ditrău prin Programul general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de intere local şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a tarifelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)-„Trecerea terenului din extravilan în intravilan- Extindere zonă de servicii-depozitare” în comuna Ditrău, postata „Nagyuton belul”, beneficiar S.C.Sea Cargo S.R.L., precum şi a Regulamentului de urbanism, aferent acestuia

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al comunei Ditrău şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor spaţii din clădirea situată în comuna Ditrău, str. Libertăţii nr. 7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2019-2020.

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta imobilului Centrul de Sănătate Szent Katalin Egeszseghaz, aflat în administrarea Consiliului local Ditrău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2019

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Ditrău(PUG), precum şi a Regulamentului local de urbanism (RLU) al comunei Ditrău, jud. Harghita

Proiect de hotărâre pentru organizarea manifestărilor socio-culturale, distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2019”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societăţii Comerciale REDISZA SA, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pe raza administrative –teritorială a comunei Ditrău, judeţul Harghita