Nr. 5985 din 3 noiembrie 2021

PRIMĂRIA COMUNEI DITRĂU,

jud. Harghita

 Anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual pe durată nedeterminată de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență – COR 541901

Condiţiile generale pentru participare:

  • cele prevăzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată și completată;

Condiții specifice:

  1. Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  2. Domiciliul stabil în comuna Ditrău, jud. Harghita;
  3. Să posede permis de conducere cel puțin cat. B;

Vechime în muncă: minim 3 ani;

Înscrierile se fac în perioada 8 – 19 noiembrie, orele 9-14

Concursul va avea loc după următorul program:

  • 3 decembrie 2021 – proba de aptitudini fizice, conform Anexei nr. 3 la Ordinul nr. 75/2019. Proba are caracter eliminatoriu!
  • 6 decembrie 2021, la sediul Primăriei comunei Ditrău, ora 10 – proba scrisă
  • 7 decembrie 2021, ora 10 – interviu;

Bibliografia pentru concurs poate fi accesată pe adresa www.ditrau.ro iar relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ditrău, telefon 0266/353.130;