Fejlesztések, beruházások

2014-es fejlesztések

2014-ben sikerült a Nemzeti Vidékfejlesztési Program segítségével két nagyobb forgalmú községi utat feljavítani és leaszfaltozni. A program keretében csupán az úttest aszfaltozására lett volna lehetőségünk, de az Önkormányzat úgy döntött, hogy immár teljes munkát végeztet és a sáncok, járdák, hidak és átereszek kialakítását is szorgalmazta saját forrásokból. A Petőfi utca folytatásaként, a Temető utca leaszfaltozására is sor került Hargita Megye Tanácsának támogatásával. Ezzel egy időben a ravatalozóhoz vezető bejáratot macskakővel rakták ki, az Önkormányzat közreműködésével és Hargita Megye Tanácsa támogatásával.
A helyi védettségű ingatlan teljes belső felújítására, átalakítására az elmúlt évben került sor. A munkálatok során EU-s és hazai előírásoknak megfelelő belső tereket alakítottak ki, a két foglalkoztató terem mellett konyhát, öltözőt, WC és mosdó helyiséget, mosókonyhát, a beteg gyerekek részére elkülönítő helyiséget is kialakítottak. Az új termeket Csibi Noémi falrajzai díszítik. Az étkeztetésre egy ebédlő áll rendelkezésre, ide készen szállítják ki a napközibe az ételt. Nemcsak az épület belseje, hanem környezete is megszépült, továbbá a külső felújítási munkálatok során újrafedték az épületet.  Az iskola felújítását a helyi Önkormányzat és a Megyei Tanács, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Program támogatja.
A XIV. Ditrói Falunapok keretében került sor a turisztikai információs központ átadására és felavatására. Az iroda Ditró életében a turizmus fellendítését hivatott előmozdítani. Az egyik legfontosabb cél, hogy minél több turista látogasson el hozzánk, itt töltse el idejét, és itt költse el a pénzét. Ennek érdekében minél több helybélit igyekeztünk bevonni a tevékenységekbe, pl. elszállásolás, programokban való bekapcsolódás, helyi termékek eladása. A 2012 májusában megvásárolt kisházat Hargita Megye Tanácsának támogatásával sikerült teljes mértékben felújítani, ebben kapott helyet a turisztikai iroda.
Az integrált pályázat keretén belül kialakításra kerül egy többfunkciós közegészségügyi központ, egy már meglévő épület kibővítése és felújítása által, továbbá Zöld övezet kialakítására kerül sor a Művelődési Ház mellet. A volt közbirtokossági épület felújítása már elkezdődött, a munkálatok várható befejezési ideje június-július. A zöld övezet kialakításának csak a tavasz beköszöntével fognak neki.
2014-ben Hargita Megye támogatásával négy újabb, turisztikai ösvényt sikerült látogathatóvá tenni. A Dancurás Hegyimentő Egyesület vállalta a turista útvonalak feltérképezését, kifestését és információs táblákkal való ellátását.
Rez nyaka-Castelul Vitting kastély,
Az útvonal hossza: 16km , menetidő : 6-6, 1/2 óra, nehézségi fok: nehéz
Rez nyaka -Rez-tető, Kőházak(Pricske nyereg),
Az útvonal hossza: 8,8 km, menetidő: 2/2-3 óra , nehézségi fok: közepes
Rez nyaka-Loki-út-Pricske(Prisca),
Az útvonal hossza: 13,1km, menetidő:3 1/2 óra , nehézségi fok: közepes
Rez nyaka – Tászok tető (Teascul),
Az útvonal hossza: 11,5km, menetidő: 4-4 1/2 óra , nehézségi fok: közepes
a 2013-2014-es tanév II. félévre és a 2014-2015-ös tanév I.
a 2013-2014-es tanév II. félévre és a 2014-2015-ös tanév I. félévére
Farsangi felvonulás
Összetartozás Kupa
Ifjúsági Nap Ditróban
Oviolimpia
Tánctanítás
Néptánc tanítása
Óvjuk a természetet
Várak, kastélyok Erdélyben
Lelkigyakorlatos gitártábor
Mikulásjárás Orotván
Megyei Futball Bajnokságon való részvétel
 

2013-as fejlesztések

A temető utca leaszfaltozására már korábban pályázatot nyert a község, viszont erre a célra fordítható pénzösszeg nem érkezett. Ez év elején a vezetőség úgy vélte ideje saját kézbe venni a problémát. Az utca leaszfaltozása 163 000 lejbe került, mely összeget a helyi költségvetésből különítettünk el. Az 1 km hosszú utcából, 430 métert sikerült leaszfaltozni.
2013-ban folytatódtak a járda-felújítási munkálatok Ditró központi részén. A munkálatok folytán sikerült 655 m 2 felületet térkővel burkolni, továbbá több központi épület bejáratához kovácsoltvas kapuk-, ill. korlátok kerültek: Siklódi Lőrinc földszintes iskola bejárata, a központi óvoda bejárata, gyógyszertár, valamint a Községháza előtt. A községet átszelő nemzetközi út szélét fából készült virágládák tarkítják. A járdafelújításra idén 78 000 lejt költött az Önkormányzat, kovácsoltvas kapukra és korlátokra fordított összeg, pedig 24 000 lej.
A központ arculatformálása során tereprendezés mellett épületek feljavítására is hangsúlyt fektetünk. Ebben az évben egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő épület teljes külső felújítására került sor. Az épület gyógyszertári részén kicseréltük a nyílászárókat, a régi korlátot, pedig új, kovácsoltvas korlátra cseréltük. A felújítási munkálatok értéke 24 139 lej.
A ditrói kórház épületének és környékének rendbetétele, már 2010-ben megkezdődött. Első évben belső felújításokat, tavaly külső feljavításokat végeztettünk el. Idén a régi, omladozó betonkerítés bontódott le, emeltek helyette újat, ill. a kórház előtt téren parkolót alakítottak ki. Az Önkormányzat megbízásából elvégzett munkálatok értéke 40 329, lej, amelyet a helyi költségvetésből különítettünk el.
A községháza épületének külső felújítását ebben az évben sikerült befejezni. Ezúttal az északi oldal rendbetételére került sor, átváltozott a hátsó udvar is. Az itt található régi épületeket lebontottuk, az irodák előtti teret térkővel burkoltuk, másik részét zöld övezetté alakítottuk át. A munkálatok összértéke 8065 lej.
Az Orotva- patakán átívelő híd felújítását helybéliek kezdeményezték, hiszen a fából készült átjáró az idők folyamán nagyon megrongálódott. A felújítás kalákamunka által valósult meg.

A község költségvetéséből fedezték a felújításához szükséges anyagszükségletet: betonvasat, cementet, hegesztett hálókat, továbbá az Önkormányzat munkagépek biztosításával segítette a kalákások munkáját.

Az orotvai ravatalozó átadására, 2012-ben került sor. Az omlásveszély elhárítása végett szükségessé vált egy támfal megépítése. Ezért az orotvai Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be Hargita Megye Tanácsához. A támfal megépítését 20 000 lejjel támogatta a megyei tanács, ezt pótolta meg 10 000 lejjel a község. A pályázatírást és elszámolását is a Polgármesteri Hivatal munkatársa végezte.
Október 6-án cserkészek és iskolások közreműködésével, ünnepi műsorral emlékeztünk az aradi vértanúkra. Szintén e napon láttuk vendégül először Kamut község hivatalos küldöttségét, és átvehettük a Petres Lajos által faragott kopjafákat. A Kossuth Lajos parkban elhelyezett Honfoglaló vezéreink emlékére állított kopjafákat a tanár úr ingyen adományozta a községnek, az Önkormányzatnak csak az alaphoz szükséges vasazatot, cementet kellett biztosítani.
A Jézus Szent Szíve templom felszentelésének 100 éves évfordulója alkalmából Ditró Önkormányzata, Ditró Közbirtokosság és a Ditrói Római Katolikus Plébánia szobrot állítatott a templomépítő lg. Takó János emlékére. A szobor felavatására június 7-én, a jubileumi ünnepségen került sor. A templomkert legújabb ékességét, Ditró díszpolgára, Kolozsi Tibor szobrászművész készítette.

A szobor bronzba öntése 20 000 lejbe került, melyet egyenlő arányban a fent említett három intézmény fedezett, megformázása viszont a művész úr ajándéka a község számára.

A csatornázási munkálatok során idén a segédgerinc-vezeték 378 méterrel bővült. Erre 48 100 lejt fordított az Önkormányzat. Idén 97 család csatlakozott rá a vezetékes ivóvízhálózatra és 35 család a csatornahálózatra.
Az utolsó tömbház mellett található, eddig kihasználatlan területen tereprendezéssel (területfeltöltés, egyenlítés, füvesítés) sportpályát alakítottunk ki, ahol biztonságosan játszhatnak a gyerekek.

Az itt létesített sportpályát bárki igénybe veheti.

2013-ban több utcaszakaszt és mezei utat újítottunk fel kalákamunka során. Az utcák közül megemlítenénk a Kőrösi Csoma Sándor, Hosszú, Petőfi Sándor, Dózsa György, Kárpátok külső része, Testvériség, Varga Katalin, Ilyések, Patak, Birófiak, Kis, Rét, Malom, Halász, Régigyár, Mezei Géza, Fecske, Széna, Gábor Áron utcákat, mezei utak közül pedig a Szenner útját, Kismezői utat, Bundások útját és Halász utca folytatásában lévő mezei utat.
A Bethlen Gábor Alapítvány és az Önkormányzat jóvoltából, a Kőhídi iskola udvarára játszóelemek kerülhettek. A pályázat során nyert pénzösszeg nem volt elégséges a játszóelemek fedezésére, így az Önkormányzat vállalta a hiányzó pénzösszeg kifizetését.
Tavaly év végén baleset következtében összetört a hivatal szolgálati autója. Ezért vált szükségessé egy új autó beszerzése. Ez 52 000 lejbe került, melyet a helyi költségvetésből különítettünk el.
A 2013-as év során az Önkormányzat két Ditróhoz fűződő könyv, továbbá egy CD kiadását támogatta.

A Farkas Aladár által írt 1oo éves a ditrói Jézus Szent Szíve templom c. könyvben az egyházközség történetét, a templom építésével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti a szerző, valamint bemutatásra kerülnek az egyházi év legfontosabb eseményei is. A könyv 500 példányban jelent meg, a nagy érdeklődésnek köszönhetően már el is fogyott a könyvesbolti polcokról.

A ditrói Hompoth Erika blogbejegyzéseiből készült válogatás, a Székely Zabhegyező címet viseli. A kötet fanyar humorral megírt élethelyzeteket, tapasztalatokat mutat be, célja az olvasó szórakoztatása. Az október végén bemutatott könyv szintén 500 példányban jelent meg, és még kapható a könyvesboltban.

Az Egyházi Kórus munkájának elismeréseként az Önkormányzat új egyenruhával ajándékozta meg a kórustagokat, továbbá átvállaltuk a Tordaszentlászlói jutalomkirándulás költségeinek egy részét, és támogattuk egy audió CD kiadását is.

Tíz női és tíz férfi székelyruhával gazdagodott a Hagyományőrző csoport. A Ditrói Kulturális Egyesület keretében működő csoport, a hivatal közreműködésével pályázott Hargita Megye Tanácsához. A székely ruhák elkészítését nyolcvan százalékban a megyei tanács, míg húsz százalékban a ditrói önkormányzat támogatta. A székelyruhák átadására a Szüreti felvonuláskor került sor.
A Siklódi Lőrinc Általános Iskola diákjai a tanév elején új sportmezeket vehettek át. A 13+1 mezt, a három teremlabdát és egy kosárlabdát, Hargita Megye Tanácsának és a helyi Önkormányzatnak köszönhetik.
A Ditrói Önkéntes Tűzoltó Alakulat Hargita Megye Tanácsánál nyert pályázat során, 17 rend névre szóló tűzoltó egyenruhával gazdagodott. Az egyenruhák mellé a helyi önkormányzattól egy láncfűrészt, a Közbirtokosságtól 3000 lej értékben 12 db tömlőt kaptak. Fórika Levente, vállalkozó, 1o db tömlőt és 15 rend munkaruhát adományozott az Önkéntes Tűzoltó Alakulatnak.
A VI. Cengellér- Kupa alkalmával került sor az „Utász-házi sütő” felavatására. Az építési költségeket Hargita Megye Tanácsánál nyert pályázatból és az Önkormányzat hozzájárulásából fedeztük. A sütőt előzetes egyeztetés alapján bárki igénybe veheti.
 • [/images
   

  2012-es fejlesztések

  A járdásítás során sikerült 3700 m2 járdafelületet felújítani. Emellett kukákat, padokat, virágos ládákat helyeztünk ki, továbbá kovácsoltvas korlátok díszítik Ditró központját.

  A park mentén kialakított járdafelülettel egyidejűleg, a templom előtt található parkolót is sikerült bővíteni. A parkoló bővítése 44 000 lejbe került az Önkormányzatnak. A rendőrség előtti útelágazásnál járdaszegélyezést végeztek, ennek értéke 28 000 lej.

  Az eddig lefektetett járdafelület összköltsége 254 000 lej, melyet teljes mértékben a helyi költségvetésből különítettek el.

  2010-ben a község önkormányzata közel 20 000 lejt költött a kórház belső feljavítására.

  A 2012-es évben újabb felújításra került sor, de ezúttal nemcsak belső változtatásokat (konyha, öltözők átalakítása) alkalmaztak, hanem sor került a kórház épületének teljes külső felújítására is, visszakapva ez által régi szépségét.

  A munkálatok összértéke 72 000 lej, amelyet teljes egészében a helyi költségvetésből fedeztek.

  Az elmúlt év során sikerült két iskolában is fejlesztéseket véghezvinni. Elsőként említjük, a felszegi Csiby Andor Általános iskolát, ahol sikerült a tetőtérben két osztálytermet lakhatóvá és a diákok számára otthonossá tenni. A munkálatok összértéke 86.000 lej, amelyet a helyi költségvetésből különítettek el.A Siklódi Lőrinc Általános iskolában ez évben sikerült a bejárati ajtókat kicserélni, a belső folyosót felújítani, valamint a központi fűtés problémája is megoldódott. Mindez 59 000 lejbe került a község Önkormányzatának.
  2009. -ben kezdődött meg a víz- és csatornahálózat kiépítése. A 2012-es évben sikerült újabb 840 m segédgerinc-vezetéket vízhálózat és 160 m segédgerinc-vezetéket a csatornahálózat bővítése során lefektetni. A szóban forgó vezetékek lefektetése 115 000 lejbe került, amelyből 105 000 lejt Hargita Megye Tanácsa és 10 000 lejt Ditró Önkormányzata finanszírozott. 2012-ben 142 családnál végeztek lekötést, 118 család a hálózati vízre, míg 49 család a csatornarendszerre csatlakozott rá.
  A 2012-es évre beígért megvalósítások között már szerepelt a bentlakás tetőzetének cseréje. Az ígéreteknek megfelelően a bentlakás épületének teteje mára már átváltozott. Az ott zajló munkálatok során szarufák pótlására került sor, és 2250 m2 új cserép került a bentlakás tetőzetére. A munkálatok összértéke 90 000 lej, amelyből 50 000 lejt Hargita Megye Tanácsa és 40 000 lejt a Ditrói Önkormányzat állt.
  A Nyugdíjasok Klubjának 10 éve otthont adó székház mára feljavított állapotban látható. A helyi költségvetésből elkülönített 53 000 lej külső és belső feljavításra is elégséges volt.
 • [/images
  2012. november 18-án avatták az orotvai ravatalozót, ugyanis a régóta tervezett beruházás ekkora készült el. Az összesen 190 000 lejbe kerülő ravatalozó felépítése komoly összefogást rejt. Összefogott Hargita Megye Tanácsa, Ditró község Önkormányzata, Ditró Közbirtokosság és nem utolsó sorban az orotvai emberek. Hargita Megye Tanácsa 80 000 lejjel, Ditró Község önkormányzata 70 000 lejjel, Ditró Közbirtokosság 3o m3 faanyag biztosításával járultak hozzá a költségekhez. Fontosnak tartjuk példaként bemutatni az orotvai lakosság hozzáállását, hiszen a falu lakóinak hozzájárulásából 42 000 lej gyűlt össze, nem számolva a rengeteg önkéntes munkával, adománnyal.
  Október végén adták át és avatták fel a négy és fél kilométer hosszúságú tanösvényt Ditróban, a Cengellér- tető közelében. Már régóta dédelgetett álom volt, egy olyan tanösvény létrehozása, amely természetjárásra, kirándulásra csábítja a helybélieket és az ide látogató turistákat. A tanösvény Hargita Megye pályázatán nyert összegből és önkormányzati alapból született meg. A munkálatokat önkéntes helybéliek, iskolások és a Dancurás Hegyimentő Csapat végezték el. A tanösvény során több ismertető táblát találunk, továbbá fából készített padokon, pihenőhelyeken, kilátón csodálhatjuk meg a tájat.
  2010- bent kezdődött meg a község központi részének kamerarendszerrel való felszerelése. 2012-ben a már meglévő 8 kamera mellé újabb kamerákat, szám szerint hetet sikerült felszerelni, így gyakorlatilag napi 24 órában 15 kamerával a központ teljes egészét megfigyelés alatt tartjuk. A beruházás összértéke a 2012- es évben 30 000 lej.
  2012 májusában Ditró község egy turisztikai témájú pályázatot nyújtott be az APDRP-hez, melynek elbírálása még nem történt meg. A pályázat egyik feltétele egy saját tulajdonú, központi fekvésű épület, melyet információs központtá kellene majd alakítani. E célból vásárolta meg a község a tömbházak mellett található kis épületet, melynek vételára 16 000 lej.
  A Petőfi Sándor utcában található Ditrói Tejtermelők Egyesülete adminisztrálásában lévő tejcsarnokot is sikerült a 2012.- es év során felújítani. A külső feljavításhoz szükséges anyagot a Ditrói Tejtermelők Egyesülete biztosította, az új arculat kalákamunka által valósult meg.