Falugondnoki szolgálat

A falugondnokság létrehozásának célja a lakosok életének megkönnyítése, az idősebb korosztály biztonságérzetnek növelése, és életkörülményeinek javítása.

Orotván már 2008-tól működik a falugondnoki szolgálat,míg Ditróban csak 2015-ben indult be.

Az orotvai falugondnok Fazakas László, elérhetősége: 0743270240

A ditrói falugondnok Tamás Ildikó, elérhetősége: 0757575948

 

A falugondnok munkakörébe tartoznak az alábbiak:

  • idősek, betegek és rászorulók kórházba szállítása,
  • gyógyszerbeszerzés
  • szociálisan hátrányos helyzetben élő családok segítése
  • a településen megjelenő szociális problémák feltárása és ezek közvetítése a községvezetés fele
  • az idősek és mozgásukban korlátozottak élelmiszerének és egyéb szükségleteinek beszerzése
  • hivatali, postai, vagy egyéb közintézményi feladatokban való segítség
  • egyedül élők, betegek rendszeres látogatása és segítése
  • elhagyatott, perem vidéken levő tanyák rendszeres látogatása és kapcsolattartás
  • közösségi eseményekre való elszállítása a segítséget igénylőknek
  • a szociális ellátórendszerrel történő kapcsolattartás és szoros együttműködés