Relaţii cu clienţi al primăriei:
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
8-16 8-14 8-14 8-14 8-14
Relaţii cu clienții ai oficiului fiscal:
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
8-13 8-13 8-13 8-13 8-12

Solicitări privind informaţiile de interes public pot fi adresate instituţiei la registratură sau prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail –clditrau@gmail.com.

  • Model Cerere– privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informații publice in temeiul Legii 544/2001;
  • Model Reclamaţie Administrativă (1)– privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informații publice in temeiul Legii 544/2001;
  • Model Reclamaţie Administrativă (2)– privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informații publice in temeiul Legii 544/2001;

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute deLegea nr.544/2001 şi anume:

  1. a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen; b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului ca termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate; c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctual a); d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate si a motivării refuzului;

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)