Szociális hirdetések

FELHÍVÁS

Ditró község önkormányzata felhívja azon szülők figyelmét, akik külföldi munkát vállalnak, és kiskorú gyermekük van, jelentkezzenek a polgármesteri hivatal szociális osztályán a munkavállalási szándékuk bejelentése érdekében.  Azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, legalább 40 nappal az elutazásuk előtt kötelesek törvényszéki jóváhagyással átruházni szülői jogaikat arra a személyre, aki a távollétük ideje alatt gondozza a kiskorút.

A 691/2015 kormányhatározat értelmében a fent említettek elmulasztása esetén pénzbírság szabható ki, vagy akár törvényszéki eljárás indítható ellenük.

Kérjük, tegyenek eleget kötelességeiknek.

Ugyanakkor felhívjuk a község lakóinak figyelmét, hogy környezet-tanulmányra (ancheta sociala) kérvényeiket legalább 10 nappal hamarabb tegyék le a hivatal titkárságán mint ahogy szükségük lenne erre az okmányra.

Szociális osztály