Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Ditrău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din comuna Ditrău

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC REDISZA SA

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ditrău în Consiliul de Administraţie al ADI REDISZA

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)- „Construire Casă de locuit în comuna Ditrău, strada Morii nr. 30”, beneficiar Kiss Laszlo, precum şi Regulamentului local de urbanism, aferent acestuia

Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de evaluare a proiectelor finanţate din bugetul local al comunei Ditrău prin Programul general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de intere local şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a tarifelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)-„Trecerea terenului din extravilan în intravilan- Extindere zonă de servicii-depozitare” în comuna Ditrău, postata „Nagyuton belul”, beneficiar S.C.Sea Cargo S.R.L., precum şi a Regulamentului de urbanism, aferent acestuia

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al comunei Ditrău şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor spaţii din clădirea situată în comuna Ditrău, str. Libertăţii nr. 7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2019-2020.

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta imobilului Centrul de Sănătate Szent Katalin Egeszseghaz, aflat în administrarea Consiliului local Ditrău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2019

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Ditrău(PUG), precum şi a Regulamentului local de urbanism (RLU) al comunei Ditrău, jud. Harghita

Proiect de hotărâre pentru organizarea manifestărilor socio-culturale, distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2019”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societăţii Comerciale REDISZA SA, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pe raza administrative –teritorială a comunei Ditrău, judeţul Harghita