Ditróban működő csapatok, csoportok

A Ditrói Fészek 2016.11.28-án alakult. A Ditróban (és környékén) élő családoknak, Édesanyáknak, gyermekeknek szervezünk különféle programokat egész év folyamán. A paletta színes. Van 4 állandó, havi rendszerességgel jelentkező programunk:

-Mocorgó, az 1-3 éves gyerekeknek, játékos mozgásfejlesztés minden hónap 3. keddjén.

-A Játékos beszédbirodalom 2 logopédussal várja a beszédhibás gyerekeket, minden hónap utolsó péntekén.

-A PiheNő minden hónap 2. keddjén van, itt az anyukák 1 óra énidőzés keretén belül beszélgethetnek, kávézhatnak.

-És a KimeNŐ FÉRFIVAL havonta egyszer egy randevú az Anya- és Apa-bőr alatt jól elrejtőzött Nőnek és Férfinak.

Minden hónapban van 1 előadás a szülőket érintő témában, különféle szakemberekkel.

Ezeken kívül vannak a nagyszabású programjaink: tavaszváró bababörze, őszi bababörze, Katalin-napi Zsibongó és Adventi vásár.

Minden évszakban mesedélutánt is tartunk az alszegi Csigabiga óvodában.

Kézműves foglalkozásaink a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódnak: farsang, húsvét, advent.

Programjainkról a Ditrói Fészek nevű zárt facebook  csoportban, vagy a 0744169104-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Minden Ditrói Fészek programra INGYENES a belépés, köszönhetően a Ditrói Kultúrális Egyesület és több helyi, nagyvonalú cég támogatásának.

Puskásné Horváth Zsófia

idosek_2_nagy2002- ben a falunapok keretében avatták fel a ditrói Idősek Klubjának székhelyét. A székhelyül szolgáló impozáns épület megvásárlásához nagyban hozzájárult a falu szülötte, dr. Vencser László.
A gyönyörűen felújtott házban a nyugdíjasok hetente egyszer, csütörtök délután találkoznak. A klub tagjai megülik a születésnapokat, névnapokat továbbá összejöveteleket szerveznek, kirándulásokon vesznek részt.

Az egykori “Köllő” féle ház számos kulturális rendezvény helyszíne.
A ház fenntartását a Pro Ditro Egyesület biztosítja.
A klubot, aminek jelenleg több mint negyven tagja van Madaras Albert vezeti.

DIF_logo_nagyA DIF 2013-ban alakult, egy közösségfejlesztési projekt eredményeként. Röviden úgy határozhatnánk meg: ditrói fiatalok szervezete a ditrói fiatalokért. Maga a projekt egy ifjúsági közösségi felméréssel indult, melynek keretén belül néhány önkéntes segítségével, megpróbáltuk felmérni a ditrói fiatalok igényeit, illetve azt is, mennyire szeretik Ditrót, mennyire szeretnek (vagy nem szeretnek) itt élni. Fórumok keretén belül beszéltük meg ötleteinket, majd szépen lassan kirajzolódott, mire van szüksége a ditrói fiataloknak: az ifjúsági szervezet újjáalakítása mellett döntöttünk, hogy ismét egybeszervezzük azt az ifjúságot, mely sajnos a DISZ (Ditrói Ifjúsági Szervezet) megszűnése után, valljuk be, eléggé széthullott.
Egyelőre nincsenek nagy világmegváltó céljaink, viszont nagyon szeretnénk, és azon dolgozunk, fokozatosan, látható, érezhető pozitív változás következzen be a fiatal közösség életében.
Rendezvényeket, sporteseményeket szervezünk, de még rengeteg megvalósításra váró ötletet tartogatunk a ditrói fiatalság számára.
ditroi_fjusagi_forum_nagy
A község Mazsorett csoportja 2005 április végén alakult 15 fővel. Ezek a 13-16 éves lányok voltak, akik elsőként bírkóztak meg a botforgatás technikájával.
Évről- évre egyre többen csatlakoznak a csoporthoz, így az utánpótlás sem probléma.
A Ditróban megszervezett ünnepségeken, rendezvényeken kívül felléptek jótékonysági műsoron, a gyergyói Ifi-napok rendezvényen, továbbá Bátaszéken, Budajenőn, Kamuton és Kézdivásárhelyen is.
2o1o-ben először szervezték meg a Mazsorett -találkozt, ahol bátaszéki és budajenői csapatokat láttak vendégül.
Ma már 4 korcsoporban is folyik az oktatás, több mint 5o lány mazsorettezik.
A csoport vezetője: György Hajnal

1910-ben alakult, szinte elsőként a térségben, és azóta kisebb megszakításokkal folyamatosan működik. A község életében erőteljesen résztvevő együttes: községi ünnepségek, temetések. Ezen kívül találkozókon vesz részt. Régebben bálokat szervezett, színdarabokat mutatott be, kultúrversenyeken vett részt. Lakodalmakon is szolgáltatott zenét.
A Fúvószenekar szerepléseinek száma meghaladja az ötszázat. Magyarországi, németországi testvér-településeken is szerepelt. Jelenlegi elnök Balázs János, karmester Petres István.(2013)
fuvoszenekar_nagy
A Ditrói Kulturális Egyesület keretében működő Hagyományőrző Csoport 2010 márciusában alakult újra, tevékenységük sokrétű. A csoport vezetője Ferenczi Enikő.
A csoporton belül különböző alcsoportok léteznek. A népdalkör, a különböző korosztályú tánccsoportok, a betlehemesek valamint a farsangkor felvonulók csoportja mind hozzájárulnak hagyományaink megőrzéséhez és továbbadásához. Évente több bált szerveznek, a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásban is hangsúlyos szerepet vállalnak. Különösen fontos megemlíteni, hogy a kicsik tánccsoportjában több mint 5o ditrói gyerek táncol.

egyhazi_korus_nagy
A Jézus Szent Szíve templom kórusa – Gyergyóditró
A ditrói templomi kórusról 1913 óta (a templom felszentelésének évétől) találunk feljegyzéseket. Vezetője, irányítója az egyházközség kántora.
Ditró községet zene- és énekszót kedvelő emberek lakják, és aki énekelni akar, mindig talált/talál hozzá dalt.
Jelenleg a kórus 35 tagja vallja, hogy az emberi életben szükséges a „mindennapi zene”. Számunkra minden liturgia ünnep, ünneplés. A közös éneklés szépsége tartja össze a kórust. Célunk Isten dicsőítése, az egyházi – és világi kórusmuzsika terjesztése: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Halmos László, Mozart, Händel, Beethoven, valamint falunk szülötte, Petres Csaba tanár úr által feldogozott művek bemutatása, de nem mellőzzük a népénekek, valamint a gregorián éneket sem.
Önkéntes közösségi munkánk gyümölcsöztetésére különösen a templomban teljesítünk szolgálatot, de részt veszünk különböző világi rendezvényeken, kórustalálkozókon.
A Gyergyói – medence első egyházi kórustalálkozóját néhai Péter Ignác kántor és Szilágyi Lőrinc, volt ditrói plébános kezdeményezte 1987-ben, amely Ditróban került megrendezésre még abban az évben és azóta megszakítás nélkül megszervezik évente, a medence más-más településén.
A hazai szereplések mellett énekkarunk fellépett a testvértelepülések (Budajenő, Bátaszék, Kamut) által szervezett rendezvényeken, de énekeltünk Veszprémben, Várpalotán, Szekszárdon és Linzben.
Minden kórustag nevében köszönöm a munkánk iránti elismerést. Megtiszteltetés számunkra, hogy a 2012-es évben Ditró község tanácsa a PRO DITRO címet kórusunknak ítélte, valamint azt, hogy a centenáriumi ünnepségsorozat keretében zajlott XXVII. Kájoni János kórustalálkozóra (2013. április 27.) kórusunk új ünneplő ruhába öltözhetett.

Köszönet Puskás Elemér polgármester úrnak és Ditró Önkormányzatának.

Bakos Ferenc
kántor- Ditró
httpss://www.youtube.com/watch?v=x3lIbRD_tfE

onkentes_tuzolto_csoport_logo_nagy
Községünk egyik nagy múltú, mindmáig működő szervezete az 1900-ban alakult “Gyergyó-ditrói Önkéntes Tüzoltó-Testület” .
Jelenleg 47 tagja van, nemrég 2 újonccal bővült a csapat. Az alakulat parancsnoka Köllő József, alparancsnoka Fülöp Imre, székhelyük valamint a tűzoltó szertár az Orbán Balázs utca 21. szám alatt található. Három tűzoltóautóval rendelkeznek.
A Tűzoltó alakulat fenntartási és működési költségeit, valamint a két alkalmazott tűzoltót(sofőrt) a község Önkormányzata finanszírozza. Nem csak tűzoltásban jeleskednek, hiszen aktívan részt vesznek a községben szervezett felvonulásokon, ünnepeken, továbbá képviselik községünket az évente megszervezett Tűzoltó Napon és egyéb fesztiválokon.
Tűz esetén kérjük hívja a 0266 353 530-as telefonszámot !
Érdekességképpen, az alábbiakban olvashatják az 1901-ben, a magyar királyi belügyminiszter által láttamozott alapszabályzatot.

Ditrói Önkéntes Tűzoltó Alakulat Alapszabályzata