Ditró község Tanácstestületének 2021. évi 36-s Határozata alapján, a Polgármesteri hivatal nyilvános árverést szervez, Ditró, Malom utca 28-C. szám alatti, az 52376–s számú telekkönyvben, 52376-s kataszteri szám alatt szereplő, 6908 nm-s terület eladására.

A tenderfüzetet az érdekeltek a Polgármesteri hivatal titkárságán kérvényezhetik írásban, 2021. október 18-ig, papír vagy elektronikus formában – Ditró, Szabadság út. 9, tel. 0266/353130, e-mail: clditrau@gmail.com.

A nyomtatott tenderfüzet ellenértéke 30 lej, melyet a hivatal kasszájában fizethetnek ki, az elektronikus formát ingyenesen bocsájtjuk a kérvényezők rendelkezésére.

Az ajánlatokat zárt borítékban, egyetlen példányban tehetik le a hivatal titkárságán, Ditró, Szabadság út. 9 – 2021. október 28, 12,00 óráig.

Az árverésre 2021. november 2-án kerül sor, 10,00 órától a Polgármesteri hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út. 9, Hargita megye.

Ditró, 2021. október 4.

Puskás Elemér

Polgármester