Beszámoló a VI. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozóról

2021. szeptember 5-én Csernátonban szervezték meg a VI. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozót. Az esemény nagy népszerűségnek örvend, ennek tudható be, hogy számos dalcsoport és kórus lép színpadra. Ebben az évben 15 dalcsoport, három néptáncegyüttes és négy egyéni előadó műsorát láthatta a nagyszámú közönség. A rendezvény célja a katonadalok hagyományának továbbéltetése, átörökítése a jövőnek.
A rendezvény 12 órakor Alsócsernáton központi parkjában a háborús emlékműnél zászlófelvonással vette kezdetét, majd a himnuszok eléneklése és rövid köszöntő beszédek következtek. Azt követte egy közös ebéd a sportcsarnokban. Ezután a csoportok sorokba rendeződtek, a huszárok és fúvózenekar kíséretében felvonultunk a Haszmann Pál Múzeumkertbe. Ebben a gyönyörű környezetben levő szabadtéri színpadon csendültek fel a huszár-és katonadalok, 15 órától kezdődően. E dalok hangulatához illett a szabadtéri kiállítás első és második világháborús emlékekből, relikviákból, amelyeket mi is megcsodálhattunk. A Ditrói Férfi Dalkör három katonadalt adott elő, ezek a következők: Porzik, porzik a ditrói utca (általánosan ismert katonadal a II. világháborúból), A tölgyesi hegy aljában vadrózsa virágzik (ditrói gyűjtés, II. világháborús katonadal) és Érik a szőlő október után (Sárosi Bálint gyűjtése Gyergyóújfaluból).
A csoportok fellépése után a rendezvény záró műsorszámaként a közös éneklés zárta az estébe nyúló hangulatos előadássorozatot. Fúvózenekar kíséretével több százan énekeltük az előre betanult közös dalokat, amelyeket ebben az évben a szervezők felkérésére a mi dalkörünk adott. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat Hargita Megye Tanácsának, Ditró Község Önkormányzatának, és a Ditrói Kulturális Egyesületnek, hogy támogatásukkal részt vehettünk ezen az ünnepi rendezvényen.
Ditrói Férfi Dalkör
2021 September 13|

ANUNT

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ditrău, Libertaţii nr. 9, Ditrău, judeţul Harghita, telefon 0266353130, fax 0266353130, email clditrau@gmail.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul de 57,42 mp, situat în incinta Căminului cultural „Korosi Csoma Sandor” din com. Ditrău, str. Libertății nr. 18, aparținând domeniului public al comunei Ditrău, având destinația de Bucătărie. Închirierea se face conform art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019, HCL Ditrău nr. 40 din 24.06.2020.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul instituției în baza unei solicitări scrise adresate către Primăria comunei Ditrău.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei comunei Ditrău, Compartiment Secretariat, com. Ditrău, str. Libertății nr. 9, jud. Harghita, telefon 0266353130.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei, pe suport de hârtie și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Ditrău.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 24/09/2021, ora 12,00

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29/09/2021, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Ditrău din Ditrău, Compartiment Secretariat, str. Libertății nr 9, județul Harghita, cod. poștal 537090.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29/09/2021, 12,00, sediul Primăriei comunei Ditrău, Ditrău, str. Libertății nr. 9, județul Harghita.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Gheorgheni, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 4, județul Harghita, cod. 535500,tel. 0266365133, e-mail: jud-gheorgheni-reg@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt 15 zile de la comunicare.

Ditrău, 07/09/2021

                                                             Primar

                                                    Puskás Elemér

 

2021 September 7|

Minden sertés tenyésztő gazda figyelmébe!

Tekintettel arra, hogy a 11-s számú Orotva Vadászterületen lelőtt vaddisznónál sertéspestis fertőzést igazoltak, Ditró község közigazgatási területén a mai hatállyal a következő szabályok lépnek érvénybe:

 1. A mai naptól számítva 1 hónapig tilos a disznók adás – vétele!
 2. Sertés tenyésztők egymás istállóját ne látogassák!
 3. Bármilyen rendellenességet lát a gazda a disznónál, azonnal értesítse az állatorvost.
 4. A tulajdonosok minden disznót fülszámoztassanak be (elhullás vagy fertőzés igazolás esetén a be nem jelentett disznók után nem kapnak a gazdák kártérítést!)
 5. A mezőről haza hozott szalmával legalább 2 hétig ne almozzanak.
 6. Ne tartson a szabadban disznót, csak kötelező módon istállóban.
 7. Mezőn használt lábbelivel ne menjen be az istállóba (ajánlott egy Domestos – ba mártott rongyot teríteni az istálló küszöbére és abba törölni lábat bemenetkor)
 8. Az esztenákon ha a kutyák vaddisznó tetemet találnak, ne engedjék, hogy egyenek belőle, hanem minél hamarabb el kell szállítani, vagy elásni.

Kérjük a fent leírtakat maradéktalanul betartani!

Csak felelősen vagyunk képesek megelőzni egy nagyobb bajt!

Polgármesteri Hivatal

2021 August 26|

Marosán Csaba színművész irodalmi estje Ditróban – Humor az irodalomban

A Ditrói Kulturális Egyesület szervezése által, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község Önkormányzatának támogatásával sikerült vendégül látni Ditróban Marosán Csabát, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tehetséges fiatal színészét. A Ditrói Kulturális Egyesület számára kiemelten fontos a kultúra, az irodalom, a költészet megőrzése, átörökítése és népszerűsítése a településen, illetve a régióban. Ahhoz, hogy kisebbségként megmaradjunk szülőföldünkön, fontos olyan fiatal generáció nevelése, aki ismeri történelmünket, kultúránkat, irodalmunkat, illetve költészetünket. Ezen szempontokat figyelembe véve az egyesületünk igyekszik olyan eseményeket, illetve rendezvényeket szervezni, amelyek hozzájárulnak ezen célok eléréséhez.

Az idei évben a Ditrói Kulturális Egyesület újra sikeresen pályázott Hargita Megye Tanácsának általános kulturális pályázati kiírásán, mely által Marosán Csaba és Bogdán Zsolt színművészek előadó estjei bemutatására kerül sor két különböző időpontban. Az első előadásra 2021. július 27-én kedden délután 17:00 órakor került sor a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban, mely keretén belül Marosan Csaba színművész „Humor az irodalomban” című szórakoztató és tanulságos műsorát láthattuk, amely diákoknak és felnőtteknek is egyaránt élvezetes volt. Nyár közepén visszatértünk az iskolába egy humoros irodalomórára. Megtudtuk, hogy Arany János a legtöbb szót felhasználó költőnk, azt is, hogyan reagált Jókai Mór a finnugor nyelvrokonság hírére. Liszt érzékenyek vagyunk? – hallgathatunk Bartókot. Az is kiderült, hogy egy évben négy ünnepünk is van, mivel magyarok vagyunk. Hallhattunk népköltészetről, Nobel – díjasainkról, rímekről és még sok egyébről, mindenről humorosan. Nevettünk, énekeltünk, verseltünk. Örültünk. Jó volt mindennek a részese lenni. Marosán Csabától útravalót is kaptunk: ”Tegyetek olvasókká minden népeket, Megkeresztelvén őket a lírának, a prózának és a drámának nevében. Járjatok békében!”. Köszönet a színművésznek a felejthetetlen, lélekemelő előadásért, azért is, hogy mosolyt varázsolt az arcunkra!

Ezúton is szeretnénk megköszönni Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község Önkormányzatának a támogatást, mely segítségével létrejöhetett ez a színvonalas irodalmi est. A következő irodalmi esten Bogdán Zsolt színművészt fogjuk vendégül látni Ditróban az ősz folyamán.

 

2021 August 9|

Hirdetés!

2021 July 20|

Concurs pentru ocuparea postului contractual pe durata nedeterminata

BIBLIOGRAFIE

2021 May 5|

Anunt

Nr. 6381 din 2 decembrie 2020

PRIMĂRIA COMUNEI DITRĂU, jud. Harghita

Anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale:

 1. Asistent medical comunitar – Compartimentul Casa de sănătate „Szent Katalin” – pe durată determinată.

Condiţiile generale pentru participarea la acest concurs:

 • cele prevăzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată și completată;

Condiții specifice: Studii liceale sau postliceale sanitare, absolvite cu diplomă – specializarea asistent medical generalist;

Vechime în muncă:  minim 2 ani;

Înscrierile se fac până la data de 14 decembrie 2020, orele 14.

Concursul va avea loc în data de 28 decembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ditrău, ora 10 – proba scrisă și 29 decembrie 2020, ora 10 – interviu ;

Bibliografia pentru concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ditrău, telefon 0266/ 353.130;

 1. Moașă – Compartimentul Casa de sănătate „Szent Katalin” – pe durată nedeterminată.

Condiţiile generale pentru participarea la acest concurs:

 • cele prevăzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată și completată;

Condiții specifice: Studii superioare sanitare, absolvite cu diplomă de licență– specializarea moașă;

Vechime în muncă:  minim 2 ani;

Înscrierile se fac până la data de 14 decembrie 2020, orele 14.

Concursul va avea loc în data de 28 decembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ditrău, ora 10 – proba scrisă și 29 decembrie 2020, ora 10 – interviu ;

Bibliografia pentru concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ditrău, telefon 0266/ 353.130;

 

Primar                                                                                           Secretar general al comunei

Puskás Elemér                                                                                                  Bajkó Károly

 

 

2020 December 3|

Orotvai forrás felújítása – Orotva Egyesület

Az Orotvai borvízforrás a kis falu egyik legkedveltebb pihenésre, szórakozásra alkalmas helye, ahonnan nagyon sok lakos ivóvizet visz a háztartásába. Hiszen a forrás vize minden évszakban hideg, felfrissítő és természetesen egészséges.

Az Orotva Egyesület egyik legfőbb célja volt, hogy ebben az évben a Ditró községhez tartozó Orotván található borvízforrást felújítsa és a környezetét rendezetté tegye, ahogyan a tavalyi évben a Szent Anna forrás felújítását is sikeresen kivitelezte. Az Egyesület vezetősége számára fontos az, hogy a forrás és környezete rendezett, barátságos és szép legyen. Így született meg a gondolat a felújításról és bővítésről.

A felújításhoz szükséges anyagi forrásokat Hargita Megye Tanácsának turisztikai programokat támogató pályázati kiírásából, valamint Ditró Község Önkormányzatától sikerült megpályázni. Hargita Megye Tanácsa 5.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 4.000 lejjel támogatta a sikeres megvalósítást.

A támogatásnak köszönhetően a következő munkálatokat végeztette el az egyesület. A forráshely tetőszerkezetét kijavították, újrafestették, valamint fa gerendák behelyezésével erősítették meg. A forrás melletti szabad területet feltöltötték termőfölddel, illetve a forráshoz vezető járdát és parkolót építették ki. A kiegyenesített területre padokat és asztalokat, valamint szemeteseket és virágos ládákat helyeztek ki.

Az egyesület vezetősége reméli, ezek a változások hozzájárulnak a forráshoz érkező személyek kellemesebb és komfortosabb időtöltéséhez.

2020 November 9|

XXX

XXX

2020 November 9|

xxx

xxx

2020 October 30|