Incheiere nr. 1385/2020

2020 October 21|

Fúvós zenekar képzése – Orotva Egyesület

Az Orotva Egyesület égisze alatt működő Ditrói Ifjúsági Fúvós Zenekar évről-évre megcsillogtatja tehetségét, amelyet szorgos gyakorlással, a zenei kultúra iránti szeretettel és megfelelő anyagi támogatással tud elérni. A zenekar egyik fő céljának tekinti a zenei kultúra ápolását, a fúvós zene népszerűsítését minél szélesebb körben, valamint a fiatalok zenei nevelését minőségi szinten. A fiatalok lelkiismeretesen és elszántan vesznek részt a próbákon, így hónapról hónapra látható, hallható a fejlődésük.

Az idei évben a világjárvány viszontagságai miatt nehezebb volt a képzés kivitelezése, de az oktató és a gyerekek zenei iránti buzgósága minden nehézségen átsegítette a zenekar képzését. Az Orotva Egyesület célja, hogy minél több gyakorlási alkalmat biztosítson, hiszen a gyerekek számára elengedhetetlen a rendszeres oktatás és próba a fejlődéshez.

Az Orotva Egyesület fennhatósága alatt, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község önkormányzatának támogatásával sikerült július közepétől október végéig intenzív oktatásban részt vennie a zenekarnak. Ebben az évben a világjárvány okozta szigorítások miatt a fúvós oktató külön-külön foglalkozott a gyerekekkel, a fúvós hangszerek csoportosulásának függvényében.

Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, míg Ditró Község Önkormányzata 1.676 lejjel támogatta a program megvalósulását. Az elmúlt hónapokban elért fejlődést a gyerekek egy nyílt próba keretén belül mutatták meg 2020. október 15-én csütörtökön délután 18:30-tól a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház Konferencia termében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Hargita Megye Tanácsának, illetve Ditró Község Önkormányzatának.

2020 October 20|

Anunt

2020 October 2|

Anunt

2020 September 22|

Anunt

x

2020 August 31|

ANUNT LICITATIE PUBLICA

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ditrău, Libertaţii nr. 9, Ditrău, judeţul Harghita, telefon 0266353130, fax 0266353130, email clditrau@gmail.com
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul de 57,42 mp, situat în incinta Căminului cultural „Korosi Csoma Sandor” din com. Ditrău, str. Libertății nr. 18, aparținând domeniului public al comunei Ditrău, având destinația de Bucătărie. Închirierea se face conform art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019, HCL Ditrău nr. 41 din data de 12.08.2019 și HCL Ditrău nr.40 din 24.06.2020.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul instituției în baza unei solicitări scrise adresate către Primăria comunei Ditrău.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei comunei Ditrău, Compartiment Secretariat, com. Ditrău, str. Libertății nr. 9, jud. Harghita.telefon 0266353130.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei, pe suport de hârtie și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Ditrău.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 31/08/2020, ora 12,00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/09/2020, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Ditrău din Ditrău, Compartiment Secretariat, str. Libertății nr 9, județul Harghita, cod. poștal 537090.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04/09/2020, 10,00, sediul Primăriei comunei Ditrău, Ditrău, str. Libertății nr. 9, județul Harghita.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Gheorgheni, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 4, județul Harghita, cod. 535500,tel. 0266365133, e-mail: jud-gheorgheni-reg@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt 15 zile de la comunicare.

 

Ditrău, 10/08/2020

 

  Primar

Puskás Elemér

 

2020 August 11|

ANUNȚ PUBLIC

În baza Hotărârii nr. 4/2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ditrău, începând cu data de 11.08.2020, ora 6,00, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pe teritoriul comunei Ditrău pentru toate persoanele prezente în:

  • Zona Pieții agroalimentare din str. Mureșului nr. 2, precum și la intrarea în str. Morii, pe o distanță de 20 m în jurul pieții în zilele de marți, precum și pentru cei prezenți pe teritoriul pieții în celălalte zile ale săptămânii;
  • Stația de autobuz din centrul comunei precum și la o distanță de 5 m de stație;
  • Zona stației CFR din str. Gării și pe o distanță de 25 m în jurul stației;
2020 August 10|

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Ditrău, Libertaţii nr. 9, Ditrău, judeţul Harghita, telefon 0266353130, fax 0266353130, email: clditrau@gmail.com, oferă spre închiriere următorul imobil:

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul de 57,42 mp, situat în incinta Căminului cultural „Korosi Csoma Sandor” din com. Ditrău, str. Libertății nr. 18, aparținând domeniului public al comunei Ditrău, având destinația de Bucătărie. Închirierea se face conform art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019, HCL Ditrău nr. 41 din data de 12.08.2019 și HCL Ditrău nr.40 din 24.06.2020

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul instituției în baza unei solicitări scrise adresate către Primăria comunei Ditrău.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei comunei Ditrău, Compartiment Secretariat, com. Ditrău, str. Libertății nr. 9, jud. Harghita. Telefon 0266353130.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei, pe suport de hârtie și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Ditrău.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 27/07/2020, ora 12,00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/08/2020, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Ditrău din Ditrău, Compartiment Secretariat, str. Libertății nr 9, județul Harghita, cod. poștal 537090.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/08/2020, 12,00, sediul Primăriei comunei Ditrău, Ditrău, str. Libertății nr. 9, județul Harghita.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Gheorgheni, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 4, județul Harghita, cod. 535500,tel. 0266365133, e-mail: jud-gheorgheni-reg@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt 15 zile de la comunicare.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării :15/07/2020

 

Ditrău, 15 iulie 2020

Primar

Puskás Elemér

2020 July 16|

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE DIN COMUNA DITRĂU!

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020, precum și conform HCL nr. 39/2020, pot beneficia de reducere/ scutire cu 50% pentru perioada stării de urgență pentru clădirile nerezidențiale, acele persoane juridice, care în perioada 15 martie 2020 – 15 mai 2020 au fost nevoiți să-și suspende ori să-și întrerupă activitatea. Cererile se depun la Compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ditrău până la data de 15 septembrie 2020.

2020 July 8|

Anunt licitatie

2020 May 29|