Beszámoló a VI. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozóról

2021. aug. 5-én Csernátonban szervezték meg a VI. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozót. Az esemény nagy népszerűségnek örvend, ennek tudható be, hogy számos dalcsoport és kórus lép színpadra. Ebben az évben 15 dalcsoport, három néptáncegyüttes és négy egyéni előadó műsorát láthatta a nagyszámú közönség. A rendezvény célja a katonadalok hagyományának továbbéltetése, átörökítése a jövőnek.
A rendezvény 12 órakor Alsócsernáton központi parkjában a háborús emlékműnél zászlófelvonással vette kezdetét, majd a himnuszok eléneklése és rövid köszöntő beszédek következtek. Azt követte egy közös ebéd a sportcsarnokban. Ezután a csoportok sorokba rendeződtek, a huszárok és fúvózenekar kíséretében felvonultunk a Haszmann Pál Múzeumkertbe. Ebben a gyönyörű környezetben levő szabadtéri színpadon csendültek fel a huszár-és katonadalok, 15 órától kezdődően. E dalok hangulatához illett a szabadtéri kiállítás első és második világháborús emlékekből, relikviákból, amelyeket mi is megcsodálhattunk. A Ditrói Férfi Dalkör három katonadalt adott elő, ezek a következők: Porzik, porzik a ditrói utca (általánosan ismert katonadal a II. világháborúból), A tölgyesi hegy aljában vadrózsa virágzik (ditrói gyűjtés, II. világháborús katonadal) és Érik a szőlő október után (Sárosi Bálint gyűjtése Gyergyóújfaluból).
A csoportok fellépése után a rendezvény záró műsorszámaként a közös éneklés zárta az estébe nyúló hangulatos előadássorozatot. Fúvózenekar kíséretével több százan énekeltük az előre betanult közös dalokat, amelyeket ebben az évben a szervezők felkérésére a mi dalkörünk adott. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat Hargita Megye Tanácsának, Ditró Község Önkormányzatának, és a Ditrói Kulturális Egyesületnek, hogy támogatásukkal részt vehettünk ezen az ünnepi rendezvényen.
Ditrói Férfi Dalkör
2021 szeptember 13|

HIRDETÉS

Ditró község Tanácstestületének 2020. évi 40-s számú Határozata alapján, a Polgármesteri hivatal nyilvános árverést szervez, Ditró, Szabadság utca 18. szám alatti, a Kőrösi Csoma Sándor Kultúrházban levő 57,42 m2-s KONYHA bérbeadására.

A tenderfüzetet az érdekeltek a Polgármesteri hivatal titkárságán kérvényezhetik írásban, 2021. szeptember 24-ig, papír vagy elektronikus formában – Ditró, Szabadság út. 9, tel. 0266/353130, e-mail: clditrau@gmail.com.

A nyomtatott tenderfüzet ellenértéke 30 lej, melyet a hivatal kasszájában fizethetnek ki, az elektronikus formát ingyenesen bocsájtjuk a kérvényezők rendelkezésére.

Az ajánlatokat zárt borítékban, egyetlen példányban tehetik le a hivatal titkárságán, Ditró, Szabadság út. 9 – 2021. szeptember 29, 10,00 óráig.

Az árverésre 2021. szeptember 29-én kerül sor, 12,00 órától a Polgármesteri hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út. 9, Hargita megye.

Ditró, 2021. szeptember 7.

Puskás Elemér

Polgármester

2021 szeptember 7|

Minden sertés tenyésztő gazda figyelmébe!

Tekintettel arra, hogy a 11-s számú Orotva Vadászterületen lelőtt vaddisznónál sertéspestis fertőzést igazoltak, Ditró község közigazgatási területén a mai hatállyal a következő szabályok lépnek érvénybe:

 1. A mai naptól számítva 1 hónapig tilos a disznók adás – vétele!
 2. Sertés tenyésztők egymás istállóját ne látogassák!
 3. Bármilyen rendellenességet lát a gazda a disznónál, azonnal értesítse az állatorvost.
 4. A tulajdonosok minden disznót fülszámoztassanak be (elhullás vagy fertőzés igazolás esetén a be nem jelentett disznók után nem kapnak a gazdák kártérítést!)
 5. A mezőről haza hozott szalmával legalább 2 hétig ne almozzanak.
 6. Ne tartson a szabadban disznót, csak kötelező módon istállóban.
 7. Mezőn használt lábbelivel ne menjen be az istállóba (ajánlott egy Domestos – ba mártott rongyot teríteni az istálló küszöbére és abba törölni lábat bemenetkor)
 8. Az esztenákon ha a kutyák vaddisznó tetemet találnak, ne engedjék, hogy egyenek belőle, hanem minél hamarabb el kell szállítani, vagy elásni.

Kérjük a fent leírtakat maradéktalanul betartani!

Csak felelősen vagyunk képesek megelőzni egy nagyobb bajt!

Polgármesteri Hivatal

2021 augusztus 26|

Marosán Csaba színművész irodalmi estje Ditróban - Humor az irodalomban

A Ditrói Kulturális Egyesület szervezése által, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község Önkormányzatának támogatásával sikerült vendégül látni Ditróban Marosán Csabát, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tehetséges fiatal színészét. A Ditrói Kulturális Egyesület számára kiemelten fontos a kultúra, az irodalom, a költészet megőrzése, átörökítése és népszerűsítése a településen, illetve a régióban. Ahhoz, hogy kisebbségként megmaradjunk szülőföldünkön, fontos olyan fiatal generáció nevelése, aki ismeri történelmünket, kultúránkat, irodalmunkat, illetve költészetünket. Ezen szempontokat figyelembe véve az egyesületünk igyekszik olyan eseményeket, illetve rendezvényeket szervezni, amelyek hozzájárulnak ezen célok eléréséhez.

Az idei évben a Ditrói Kulturális Egyesület újra sikeresen pályázott Hargita Megye Tanácsának általános kulturális pályázati kiírásán, mely által Marosán Csaba és Bogdán Zsolt színművészek előadó estjei bemutatására kerül sor két különböző időpontban. Az első előadásra 2021. július 27-én kedden délután 17:00 órakor került sor a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban, mely keretén belül Marosan Csaba színművész „Humor az irodalomban” című szórakoztató és tanulságos műsorát láthattuk, amely diákoknak és felnőtteknek is egyaránt élvezetes volt. Nyár közepén visszatértünk az iskolába egy humoros irodalomórára. Megtudtuk, hogy Arany János a legtöbb szót felhasználó költőnk, azt is, hogyan reagált Jókai Mór a finnugor nyelvrokonság hírére. Liszt érzékenyek vagyunk? – hallgathatunk Bartókot. Az is kiderült, hogy egy évben négy ünnepünk is van, mivel magyarok vagyunk. Hallhattunk népköltészetről, Nobel – díjasainkról, rímekről és még sok egyébről, mindenről humorosan. Nevettünk, énekeltünk, verseltünk. Örültünk. Jó volt mindennek a részese lenni. Marosán Csabától útravalót is kaptunk: ”Tegyetek olvasókká minden népeket, Megkeresztelvén őket a lírának, a prózának és a drámának nevében. Járjatok békében!”. Köszönet a színművésznek a felejthetetlen, lélekemelő előadásért, azért is, hogy mosolyt varázsolt az arcunkra!

Ezúton is szeretnénk megköszönni Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község Önkormányzatának a támogatást, mely segítségével létrejöhetett ez a színvonalas irodalmi est. A következő irodalmi esten Bogdán Zsolt színművészt fogjuk vendégül látni Ditróban az ősz folyamán.

 

2021 augusztus 9|

Hirdetés!

2021 július 20|

Versenyvizsga

BIBLIOGRAFIE

2021 május 5|

VERSENYVIZSGA

Ikt. szám. 6381/ 2020.12.02 

 

DITRÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

VERSENYVIZSGÁT  SZERVEZ

 

 1. Közösségi asszisztens állás betöltésére meghatározott időre.

Részvételi feltételek:

– a 286/2011-es Kormányhatározat 3-as szakaszának előírásai;

– Középfokú vagy posztliceális szakirányú végzettség;

– Állandó Ditró-i lakhely.

– középfokú számítógép kezelői ismeretek;

– minimum 2 év régiség.

– előnyt jelent B kategóriás hajtási jogosítvány

A versenyvizsgára 2020. december 28-án kerül sor, 10 órától írásbeli (10 órától) és 2020. december 29-én, 10 órától (interjú) a Polgármesteri Hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út 9. szám.

A beiratkozási dossziékat 2020. december 14, délután 2 óráig lehet letenni a Ditrói Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A dossziénak legkevesebb a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. a hivatal vezetőjéhez címzett alkalmazási kérvény,
 2. személyi igazolvány – másolat
 3. szakirányú végzettséget igazoló okirat – másolat
 4. saját felelősségére tett nyilatkozat, hogy büntetlen előéletű.
 5. Családorvostól igazolás, hogy nem szenved krónikus betegségben.
 6. Az előző munkahelyekről igazolás, melyből kiderül a régiség.
 7. önéletrajz

 

 1. Bába – állás betöltésére, meghatározatlan időre

Részvételi feltételek:

– a 286/2011-es Kormányhatározat 3-as szakaszának előírásai;

– Felsőfokú szakirányú végzettség, záróvizsgával;

– Állandó Ditró-i lakhely.

– minimum 2 év régiség.

– előnyt jelent B kategóriás hajtási jogosítvány

A versenyvizsgára 2020. december 28-án kerül sor, 10 órától írásbeli (10 órától) és 2020. december 29-én, 10 órától (interjú) a Polgármesteri Hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út 9. szám.

A beiratkozási dossziékat 2020. december 14, délután 2 óráig lehet letenni a Ditrói Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A dossziénak legkevesebb a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. a hivatal vezetőjéhez címzett alkalmazási kérvény,
 2. személyi igazolvány – másolat
 3. szakirányú végzettséget igazoló okirat – másolat
 4. saját felelősségére tett nyilatkozat, hogy büntetlen előéletű.
 5. Családorvostól igazolás, hogy nem szenved krónikus betegségben.
 6. Az előző munkahelyekről igazolás, melyből kiderül a régiség.
 7. önéletrajz

 

További információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot a Polgármesteri hivatal titkárságán kaphatnak, tel. 0266-353.130.

2020 december 3|

Orotvai forrás felújítása – Orotva Egyesület

Az Orotvai borvízforrás a kis falu egyik legkedveltebb pihenésre, szórakozásra alkalmas helye, ahonnan nagyon sok lakos ivóvizet visz a háztartásába. Hiszen a forrás vize minden évszakban hideg, felfrissítő és természetesen egészséges.

Az Orotva Egyesület egyik legfőbb célja volt, hogy ebben az évben a Ditró községhez tartozó Orotván található borvízforrást felújítsa és a környezetét rendezetté tegye, ahogyan a tavalyi évben a Szent Anna forrás felújítását is sikeresen kivitelezte. Az Egyesület vezetősége számára fontos az, hogy a forrás és környezete rendezett, barátságos és szép legyen. Így született meg a gondolat a felújításról és bővítésről.

A felújításhoz szükséges anyagi forrásokat Hargita Megye Tanácsának turisztikai programokat támogató pályázati kiírásából, valamint Ditró Község Önkormányzatától sikerült megpályázni. Hargita Megye Tanácsa 5.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 4.000 lejjel támogatta a sikeres megvalósítást.

A támogatásnak köszönhetően a következő munkálatokat végeztette el az egyesület. A forráshely tetőszerkezetét kijavították, újrafestették, valamint fa gerendák behelyezésével erősítették meg. A forrás melletti szabad területet feltöltötték termőfölddel, illetve a forráshoz vezető járdát és parkolót építették ki. A kiegyenesített területre padokat és asztalokat, valamint szemeteseket és virágos ládákat helyeztek ki.

Az egyesület vezetősége reméli, ezek a változások hozzájárulnak a forráshoz érkező személyek kellemesebb és komfortosabb időtöltéséhez.

2020 november 9|

Csizma népviselethez – Orotva Egyesület

Orotva Ditró községhez tartozó pár száz lelket számláló kis, de annál tevékenyebb közösség. A hegyek közötti völgyben elterülő kis falu lakói minden megpróbáltatás és nehézség ellenére helyben maradnak, hűen őrzik hagyományaikat, büszkén viselik a székely népviseletet. Az Orotva Egyesület tevékenységének fő célja, hogy ebben a kis közösségben tovább éltesse, életben tartsa a hagyományokat. A világjárvány általi óvintézkedések betartása mellett folyamatos a néptánc oktatás már a legkisebb korosztálytól, valamint az amatőr színjátszó csoport működtetése is.

A tavalyi évben sikerült székely ruhákat beszerezni a néptánccsoportnak. De természetesen a népi viselet akkor igazán teljes és szép, ha hozzá illő székely csizma ékesíti, ezért is volt fontos az Orotva Egyesület számára, hogy 6 pár csizmát tudjon készíttetni a gyerekek számára. Hiszen a néptánc fellépések alkalmával az egységes székely népviselet elengedhetetlen. A 6 pár csizma elkészíttetése támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg, hiszen egyedi személyre szabott csizmákról van szó, amelyek elkészítése igényes munkát feltételez.

A csizmák elkészíttetését Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 2.000 lejjel támogatta. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatásukat.

2020 november 9|

FŰTÉSTÁMOGATÁS 2020/2021

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020 november 1-től, megkezdődik a 2020/2021-es téli idényre a fűtéstámogatás igénylése azon családok számára, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 750 lejt.

Szükséges iratok:

 

-kérés (Cerere)

-szeptemberi hónapra jövedelmi igazolás,

-mindenféle jövedelemről igazolás (nyugdíjszelvény, munkanélküliszelvény, sérülteknek szelvény, gyermekpénzszelvény)

-a lakás tulajdonjogát igazoló akták,

-minden családtagnak igazoló akta (személyi igazolvány másolat, születési bizonyítvány, törvényszéki végzés a kihelyezett gyermekek esetében)

-banki kivonat (ha van bankszámla)

-igazolás a mezőgazdasági irodából

-közbirtokossági tagsági igazolás

 

Kizáró tényezők, azon családok NEM igényelhetnek fűtéstámogatást, akinek birtokában a következő javak egyike is megtalálható:

-családi házon kívüli lakóépületek (még ha bérli is)

-több mint egy autó 10 évnél nagyobb,

-mezőgazdasági gépek: traktor, utánfutó, arató vagy cséplőgép,

-szalagfűrész, fűrészüzem, láncfűrész, más famegmunkáló gép,

-3000 lej feletti banki megtakarítás,

-2000 m2-nyi telek a lakás körül

 

A föld és állatalapú támogatások értékét is bele kell számítani a jövedelembe!

A földek és állatok utáni jövedelem éves szinten nem haladhatja meg az 1000 eurót.egy személy esetében, családok esetében pedig a 2500 eurót.

2020 október 30|