Hirdetés!

2021 július 20|

Versenyvizsga

BIBLIOGRAFIE

2021 május 5|

VERSENYVIZSGA

Ikt. szám. 6381/ 2020.12.02 

 

DITRÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

VERSENYVIZSGÁT  SZERVEZ

 

 1. Közösségi asszisztens állás betöltésére meghatározott időre.

Részvételi feltételek:

– a 286/2011-es Kormányhatározat 3-as szakaszának előírásai;

– Középfokú vagy posztliceális szakirányú végzettség;

– Állandó Ditró-i lakhely.

– középfokú számítógép kezelői ismeretek;

– minimum 2 év régiség.

– előnyt jelent B kategóriás hajtási jogosítvány

A versenyvizsgára 2020. december 28-án kerül sor, 10 órától írásbeli (10 órától) és 2020. december 29-én, 10 órától (interjú) a Polgármesteri Hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út 9. szám.

A beiratkozási dossziékat 2020. december 14, délután 2 óráig lehet letenni a Ditrói Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A dossziénak legkevesebb a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. a hivatal vezetőjéhez címzett alkalmazási kérvény,
 2. személyi igazolvány – másolat
 3. szakirányú végzettséget igazoló okirat – másolat
 4. saját felelősségére tett nyilatkozat, hogy büntetlen előéletű.
 5. Családorvostól igazolás, hogy nem szenved krónikus betegségben.
 6. Az előző munkahelyekről igazolás, melyből kiderül a régiség.
 7. önéletrajz

 

 1. Bába – állás betöltésére, meghatározatlan időre

Részvételi feltételek:

– a 286/2011-es Kormányhatározat 3-as szakaszának előírásai;

– Felsőfokú szakirányú végzettség, záróvizsgával;

– Állandó Ditró-i lakhely.

– minimum 2 év régiség.

– előnyt jelent B kategóriás hajtási jogosítvány

A versenyvizsgára 2020. december 28-án kerül sor, 10 órától írásbeli (10 órától) és 2020. december 29-én, 10 órától (interjú) a Polgármesteri Hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út 9. szám.

A beiratkozási dossziékat 2020. december 14, délután 2 óráig lehet letenni a Ditrói Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A dossziénak legkevesebb a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. a hivatal vezetőjéhez címzett alkalmazási kérvény,
 2. személyi igazolvány – másolat
 3. szakirányú végzettséget igazoló okirat – másolat
 4. saját felelősségére tett nyilatkozat, hogy büntetlen előéletű.
 5. Családorvostól igazolás, hogy nem szenved krónikus betegségben.
 6. Az előző munkahelyekről igazolás, melyből kiderül a régiség.
 7. önéletrajz

 

További információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot a Polgármesteri hivatal titkárságán kaphatnak, tel. 0266-353.130.

2020 december 3|

Orotvai forrás felújítása – Orotva Egyesület

Az Orotvai borvízforrás a kis falu egyik legkedveltebb pihenésre, szórakozásra alkalmas helye, ahonnan nagyon sok lakos ivóvizet visz a háztartásába. Hiszen a forrás vize minden évszakban hideg, felfrissítő és természetesen egészséges.

Az Orotva Egyesület egyik legfőbb célja volt, hogy ebben az évben a Ditró községhez tartozó Orotván található borvízforrást felújítsa és a környezetét rendezetté tegye, ahogyan a tavalyi évben a Szent Anna forrás felújítását is sikeresen kivitelezte. Az Egyesület vezetősége számára fontos az, hogy a forrás és környezete rendezett, barátságos és szép legyen. Így született meg a gondolat a felújításról és bővítésről.

A felújításhoz szükséges anyagi forrásokat Hargita Megye Tanácsának turisztikai programokat támogató pályázati kiírásából, valamint Ditró Község Önkormányzatától sikerült megpályázni. Hargita Megye Tanácsa 5.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 4.000 lejjel támogatta a sikeres megvalósítást.

A támogatásnak köszönhetően a következő munkálatokat végeztette el az egyesület. A forráshely tetőszerkezetét kijavították, újrafestették, valamint fa gerendák behelyezésével erősítették meg. A forrás melletti szabad területet feltöltötték termőfölddel, illetve a forráshoz vezető járdát és parkolót építették ki. A kiegyenesített területre padokat és asztalokat, valamint szemeteseket és virágos ládákat helyeztek ki.

Az egyesület vezetősége reméli, ezek a változások hozzájárulnak a forráshoz érkező személyek kellemesebb és komfortosabb időtöltéséhez.

2020 november 9|

Csizma népviselethez – Orotva Egyesület

Orotva Ditró községhez tartozó pár száz lelket számláló kis, de annál tevékenyebb közösség. A hegyek közötti völgyben elterülő kis falu lakói minden megpróbáltatás és nehézség ellenére helyben maradnak, hűen őrzik hagyományaikat, büszkén viselik a székely népviseletet. Az Orotva Egyesület tevékenységének fő célja, hogy ebben a kis közösségben tovább éltesse, életben tartsa a hagyományokat. A világjárvány általi óvintézkedések betartása mellett folyamatos a néptánc oktatás már a legkisebb korosztálytól, valamint az amatőr színjátszó csoport működtetése is.

A tavalyi évben sikerült székely ruhákat beszerezni a néptánccsoportnak. De természetesen a népi viselet akkor igazán teljes és szép, ha hozzá illő székely csizma ékesíti, ezért is volt fontos az Orotva Egyesület számára, hogy 6 pár csizmát tudjon készíttetni a gyerekek számára. Hiszen a néptánc fellépések alkalmával az egységes székely népviselet elengedhetetlen. A 6 pár csizma elkészíttetése támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg, hiszen egyedi személyre szabott csizmákról van szó, amelyek elkészítése igényes munkát feltételez.

A csizmák elkészíttetését Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 2.000 lejjel támogatta. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatásukat.

2020 november 9|

FŰTÉSTÁMOGATÁS 2020/2021

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020 november 1-től, megkezdődik a 2020/2021-es téli idényre a fűtéstámogatás igénylése azon családok számára, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 750 lejt.

Szükséges iratok:

 

-kérés (Cerere)

-szeptemberi hónapra jövedelmi igazolás,

-mindenféle jövedelemről igazolás (nyugdíjszelvény, munkanélküliszelvény, sérülteknek szelvény, gyermekpénzszelvény)

-a lakás tulajdonjogát igazoló akták,

-minden családtagnak igazoló akta (személyi igazolvány másolat, születési bizonyítvány, törvényszéki végzés a kihelyezett gyermekek esetében)

-banki kivonat (ha van bankszámla)

-igazolás a mezőgazdasági irodából

-közbirtokossági tagsági igazolás

 

Kizáró tényezők, azon családok NEM igényelhetnek fűtéstámogatást, akinek birtokában a következő javak egyike is megtalálható:

-családi házon kívüli lakóépületek (még ha bérli is)

-több mint egy autó 10 évnél nagyobb,

-mezőgazdasági gépek: traktor, utánfutó, arató vagy cséplőgép,

-szalagfűrész, fűrészüzem, láncfűrész, más famegmunkáló gép,

-3000 lej feletti banki megtakarítás,

-2000 m2-nyi telek a lakás körül

 

A föld és állatalapú támogatások értékét is bele kell számítani a jövedelembe!

A földek és állatok utáni jövedelem éves szinten nem haladhatja meg az 1000 eurót.egy személy esetében, családok esetében pedig a 2500 eurót.

2020 október 30|

Incheiere nr. 1385/2020

2020 október 21|

Fúvós zenekar képzése – Orotva Egyesület

Az Orotva Egyesület égisze alatt működő Ditrói Ifjúsági Fúvós Zenekar évről-évre megcsillogtatja tehetségét, amelyet szorgos gyakorlással, a zenei kultúra iránti szeretettel és megfelelő anyagi támogatással tud elérni. A zenekar egyik fő céljának tekinti a zenei kultúra ápolását, a fúvós zene népszerűsítését minél szélesebb körben, valamint a fiatalok zenei nevelését minőségi szinten. A fiatalok lelkiismeretesen és elszántan vesznek részt a próbákon, így hónapról hónapra látható, hallható a fejlődésük.

Az idei évben a világjárvány viszontagságai miatt nehezebb volt a képzés kivitelezése, de az oktató és a gyerekek zenei iránti buzgósága minden nehézségen átsegítette a zenekar képzését. Az Orotva Egyesület célja, hogy minél több gyakorlási alkalmat biztosítson, hiszen a gyerekek számára elengedhetetlen a rendszeres oktatás és próba a fejlődéshez.

Az Orotva Egyesület fennhatósága alatt, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község önkormányzatának támogatásával sikerült július közepétől október végéig intenzív oktatásban részt vennie a zenekarnak. Ebben az évben a világjárvány okozta szigorítások miatt a fúvós oktató külön-külön foglalkozott a gyerekekkel, a fúvós hangszerek csoportosulásának függvényében.

Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, míg Ditró Község Önkormányzata 1.676 lejjel támogatta a program megvalósulását. Az elmúlt hónapokban elért fejlődést a gyerekek egy nyílt próba keretén belül mutatták meg 2020. október 15-én csütörtökön délután 18:30-tól a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház Konferencia termében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Hargita Megye Tanácsának, illetve Ditró Község Önkormányzatának.

2020 október 20|

Felhívás

2020 október 2|

HIRDETÉS

2020 szeptember 22|