Ditrói Férfi Dalkör - Beszámoló a VII. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozóról

 1. szeptember 4-én Csernáton községben szervezték meg a VII. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozót. A Ditrói Férfi Dalkör örömmel tett eleget a meghívásnak és meg is jelent ezen a szép eseményen.

A résztvevő csoportok 12 órakor gyülekeztek az alsócsernátoni parkban a háborús emlékműnél. A koszorúzás, ünnepi beszédek és zászlófelvonás befejeztével a Réty községi fúvózenekar vezetésével ünnepélyesen felvonultunk a Haszmann Pál múzeum kertjébe, amely ezúttal is helyet adott a találkozónak. A közös ebéd és ünnepi beszédek után kezdetét vette a csoportok fellépése. Tizenöt dalkör és a Száztagú székely férfi kórus szebbnél-szebb katonadalt adott elő, amelyet a nagyszámú közönség lelkes tapssal jutalmazott. A Ditrói Férfi Dalkör négy katonadalt énekelt: Szeredai sorozóház fel van virágozva, A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya, Indul a csatára az ifjú vitéz és Ferenc Jóska udvarában van egy rezgő nyárfa.  Sok szép, már-már feledésbe merülő katonadaltól csengett a múzeumkert. Az eseményt egy közös éneklés zárta, minden csoport megtanulta az előre kijelölt három katonaéneket: Hegyek közül jönnek a huszárok, Leteszem a kaszát és Akkor szép a huszár. A Réty községi fúvózenekar kíséretével csendültek fel a közös énekek, nagy tapsot kaptunk jutalmul.

Dalkörünk sok szép élménnyel tért haza. Tapasztalatot gyűjthettünk, új énekeket is tanultunk és további motivációt, megerősítést kaptunk tevékenységünkhöz. Én, mint vezető köszönöm a dalkör minden egyes tagjának a munkáját, szorgalmát és lelkesedését. Köszönetünket fejezzük ki Hargita Megye Tanácsa és Ditró község Önkormányzata felé, hogy támogatásukkal lehetővé tették a részvételünket ezen a szép rendezvényen.

Szabó Ágnes, Ditrói Férfi Dalkör vezetője

2022 szeptember 8|

Ditrói Férfi Dalkör részvétele a VII. Székelyföldi Huszár- és katonadal találkozón Csernáton községben

A Ditrói Kulturális Egyesület számára kiemelten fontos a kultúra, a hagyományok, illetve a katonadalok megőrzése, átörökítése és népszerűsítése a településen, illetve a régióban. Ahhoz, hogy kisebbségként megmaradjunk szülőföldünkön, fontos olyan fiatal generáció nevelése, aki ismeri történelmünket, hagyományainkat, kultúránkat, illetve katonadalainkat. Ezen szempontokat figyelembe véve az egyesületünk igyekszik olyan eseményeket, illetve rendezvényeket szervezni, támogatni amelyek hozzájárulnak ezen célok eléréséhez.

2022. szeptember 4-én szervezik meg Csernáton községben a VII. Székelyföldi Huszár-és Katonadal találkozót. Az esemény Erdély szerte az egyetlen ilyen tematikájú találkozó, első kiadásától kezdve nagy népszerűségnek örvend, mind a dalcsoportok, mind a nagyközönség részéről. Szükség van a katonadalok bemutatására, éneklésére, mert a kötelező katonai szolgálat megszűnése után kevés alkalom adódik közösségünk számára, hogy halljuk, énekeljük és továbbadjuk ezt az értéket.

A Ditrói Kulturális Egyesület égisze alatt működő Ditrói Férfi Dalkör Hargita Megye Tanácsának kulturális projekteket támogató pályázati kiírásában sikeresen pályázott a Csernáton községben megrendezésre kerülő VII. Székelyföldi Huszár-és Katonadal találkozón való részvétel utazási költségeinek fedezésére.

A Ditrói Férfi Dalkör 2019-ben vett részt első alkalommal ezen a találkozón, 14 csoporttal együtt, szám szerint több mint négyszáz résztvevő mellett.  A szabadtéri színpad a Haszmann Pál múzeum kertjében volt felállítva. 2020-ban a világjárvány miatt online szervezték meg a találkozót, minden dalcsoport, köztük a dalkörünk is egy-két katonadalt küldött be a szervezőknek, videofelvételen, amelyeket a Brassai Magyar Adás tűzött műsorra. A tavalyi évben, 2021-ben a járványügyi intézkedések betartása mellett ismét ott lehettünk ezen a kivételes találkozón, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község támogatásának köszönhetően. Idén nagy örömünkre ismét elutazhatunk, immár a VII. alkalommal megszervezésre kerülő Székelyföldi Huszár-és Katonadal találkozóra. Nagy élmény sok szép katonadalt hallani, újakat tanulni, tapasztalatot szerezni, ismerkedni és nem utolsó sorban életben tartani, továbbadni a katonadalokat.

A Ditrói Férfi Dalkör lelkesen készül az eseményre és örülünk, hogy ott lehetünk, ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat Hargita Megye Tanácsának, Ditró Község Önkormányzatának és a Ditrói Kulturális Egyesületnek, hogy támogatásukkal részt vehetünk ezen az ünnepi rendezvényen.

 

2022 augusztus 30|

Egyfeszt - Gyergyóditró

https://www.facebook.com/events/1707950676232781

2022 július 27|

Szent Gellért Cross 2022

2022 július 27|

Felújításra került az Erőss Zsolt Általános Iskola

2022. június 7-én átadásra került a felújított orotvai általános iskola, amely a székely hegymászó nevét viseli, aki ezen a kis településen járt óvodába és itt kezdte az iskolai tanulmányait. A névadó ünnepség egy igazán különleges és nagyszabású rendezvénynek számított a kis településen, az eseményen részt vettek a projekt megvalósításában segítő politikai személyiségek, az iskola igazgatónő, Ditró Község polgármestere, a Hargita megyei főtanfelügyelő, a kivitelező vállalkozó, valamint Orotva teljes lakossága is.

Az orotvai általános iskola 1957-ben épült, majd tíz évvel később készült el az emelete, azóta azonban a mostani átfogó helyreállításon kívül nagyobb felújítást nem végeztek az intézményben. Most azonban kormányzati támogatás által sikerült a teljes vakolat-, nyílászáró-, valamint elektromoshálózat-csere, külső szigetelés, központifűtésrendszer-kiépítés, sportterem-kialakítás, továbbá a bútorzat beszerzése is megvalósult. Az iskola felújításával párhuzamosan megkezdődött az iskolaudvar felújítása is, amely magába foglalja az előkert, a játszótér, valamint az iskola épülete melletti sportpálya modernizálását is. Elsősorban az Erőss Zsolt sportpálya hegyoldal felőli részen volt szükség egy támfal építésére betonból, amely megakadályozza a kövek, a föld, illetve a törmelék bezuhanását a sportpályára. A támfal megépítését a Bethlen Gábor Alap támogatta, készült a Magyar Kormány támogatásával, melynek ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást! A támogatásnak köszönhetően elkezdődött a sportpálya felújítása, de további források szükségesek a projekt teljes kivitelezéshez.

A tanulók az új tanévet már az igényesen felújított iskolában kezdhetik meg, amely igazán nagy büszkeséggel töltheti el a közösség lakóit. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden érintett szervezet támogatását!

2022 július 27|

Modernizarea drumului de acces intre blocuri

2022 április 11|

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI DITRĂU

 ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 3 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Ditrău;
 • Un număr de 5 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Ditrău;
 • Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul / orașul/ comuna _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Ditrău.

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Ditrău (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 

2022 február 8|

Visit Harghita selfie pontok Ditróban és Orotván

Az Orotva Egyesület évek óta a turizmus fellendítésén dolgozik Ditróban és Orotván. Az egyesület számára kiemelten fontos Ditró község és Orotva falu turizmusának fellendítése, a táji, természeti értékek, valamint az épített örökség népszerűsítése, és megőrzése. Minden évben próbálunk újdonságokat kitalálni a turisztikai látványosságok népszerűsítésére, illetve a turisták idecsábítására.

Az idei évben Hargita Megye Tanácsának Turisztikai programokat támogató pályázati kiírásán sikeresen pályázott az egyesület Visit Harghita selfie pontok kialakítására Ditróban és Orotván is egyaránt. A pályázat segítségével 10 turisztikai látványosságú pontra helyeződtek ki a táblák a két településen. Ezek a pontok segítenek emlékezetesebb és érdekesebb fotókat készíteni a megnézett helyszínekről. Kíváncsivá tehetik az embereket, hogy az összes ilyen pontot felkeressék. Ezzel jobban megismerik a településeket, több időt is töltenek el itt. Bízunk abban, hogy a község jóhírét viszik az emberek, és visszatérnek ide többedmagukkal.

A projekt létrejöttét Hargita Megye Tanácsa 2.300 lejjel, míg Ditró Község Önkormányzata 650 lejjel támogatta. Az elkészült Ditrógramok bemutatására 2021. november 18-án került sor Ditróban a Kossuth Lajos parkban. Ezúton is szeretnénk megköszönni Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község Önkormányzatának a támogatását és reméljük, hogy a következő években is folytathatjuk a jó partnerségi együttműködést.

2021 november 18|

Ditrói Férfi Dalkör népszerűsítő videó bemutatása

A Ditrói Férfi Dalkör 2018 januárjában alakult 14 dalolni szerető és vágyó férfi társulásából, valamint Szabó Ágnes dalkör vezető támogatásával. A dalkör célja a katonadalok tovább éltetése, népszerűsítése és továbbörökítése. A katonadalok a folklórkincs szerves részét képezik, generációk adták tovább egymásnak. Ma, amikor már megszűnt a sorkatonaság, a hozzá kötődő szokások is megszűntek, így a besorozás, a regutabál, valamint a katonakísérő.  Egyre kevesebb alkalom van ezen dalok éneklésére. Az idősebbek még ismerik, de a fiatalok számára szinte ismeretlenek. Ezért tartjuk fontosnak, hogy énekeljük és terjesszük a katonadalokat, tartsuk életben nagyapáink és dédapáink hagyatékát.

A Ditrói Kulturális Egyesület égisze alatt működő Ditrói Férfi Dalkör Hargita Megye Tanácsának kulturális projekteket támogató pályázati kiírásában sikeresen pályázott a Ditrói Férfi Dalkör népszerűsítő videó elkészítésére. A videofelvétel három dalt tartalmaz:  Porzik, porzik a ditrói utca,    II. világháborús, általánosan ismert; A tölgyesi hegy aljában, II. világháborús katonadal, Korpos Ferenc ditrói lakostól és Érik a szőlő október után Sárosi Bálint gyűjtése 1979. Gyergyóújfalu. A felvételen részt vettek a dalkör tagjai: Keresztes Ferenc, Csibi Péter, Csibi Béla, Bíró András, Portik Ferenc, Szabó István, Simon Sándor, Bíró Levente, Kiss Róbert Flórián, Mezei László, Bajkó Károly, Molnár István, Fazakas Szilárd, Szabó Ágnes. A videó bemutatására 2021. november 11-én, csütörtökön reggel 10:00 órától került sor a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház konferencia termében.

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani Hargita Megye Tanácsának, hogy 1.800 lejjel, valamint Ditró Község Önkormányzatának, hogy 200 lejjel támogatta a videó létrejöttét. Meg vagyunk győződve, hogy van jövője a katonadaloknak és ez a videó is hozzájárul ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson.

2021 november 11|

VERSENYVIZSGA

Ikt. szám. 5985/2021

DITRÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

VERSENYVIZSGÁT  SZERVEZ

 Önkéntes polgári védelmi szolgálatvezető – i (șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență) állás betöltésére meghatározatlan időre.

Részvételi feltételek:

– a 286/2011-es Kormányhatározat 3. szakaszában foglalt előírások;

– Középfokú végzettség – érettségi diplomával;

– Állandó Ditró-i lakhely.

– középfokú számítógép kezelői ismeretek;

– minimum 3 év régiség.

– legalább B kategóriás hajtási jogosítvány

A versenyvizsgára 2021. december 3-án kerül sor, 10 órától ERŐNLÉTI PRÓBA – ami kizáró jellegű), 2021. december 6-án 10 órától írásbeli és december 7-én, 10 órától interjú a Polgármesteri Hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út 9. szám.

A beiratkozási dossziékat 2021. november 8 és 19 között, délután 2 óráig lehet letenni a Ditrói Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A dossziénak legkevesebb a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. a hivatal vezetőjéhez címzett alkalmazási kérvény,
 2. személyi igazolvány – másolat
 3. végzettséget igazoló okirat – másolat
 4. saját felelősségére tett nyilatkozat, hogy büntetlen előéletű.
 5. Családorvostól igazolás, hogy nem szenved krónikus betegségben.
 6. Az előző munkahelyekről igazolás, melyből kiderül a régiség.
 7. önéletrajz

További információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot a www.gyergyoditro.ro oldalon, valamint a Polgármesteri hivatal titkárságán kaphatnak, tel. 0266-353.130.

 

2021 november 4|