2024 április 8|

2024 február 26|

2023 december 29|

Népviseletet vásárolt az Orotva Egyesület

Orotva egy kis falu a hegyek között, néhány száz fős közösség, ahol a hagyományok élénken jelen vannak. Az Orotva Egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ápolja és továbbvigye ezeket a hagyományokat ebben a kis közösségben. Itt a legkisebbek is részt vesznek a néptánc oktatásában, és a farsangi mulatságok, éneklések, aprószentekezések hagyományai továbbra is élnek. A település lakói nagy tisztelettel viseltetnek a hagyományok iránt, így ünnepeken, ballagásokon, búcsúkon gyakran a népviseletet öltik magukra.

Az egyesület fő célja az volt, hogy segítsen azoknak, akiknek nincs saját székely viseletük, vagy nincs lehetőségük kölcsönkérni, de szeretnének népviseletben részt venni az ünnepnapokon. Az Orotva Egyesület 8 rend székely viseletet készíttetett Hargita Megye Tanácsának támogatásával, amelyből 4 rend női és 4 rend férfi viseletet alakítottak ki. A férfi viselet posztó nadrágból, ingből és díszes mellényből áll, míg a női viselet tartalmaz szoknyát, alsó szoknyát, hímzett inget és mellényt.

A viseletek megvásárlását, elkészíttetését Hargita Megye Tanácsa tette lehetővé, 8.437 lejjel járult hozzá a ruhák megvásárlásához. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást, nagy örömünkre szolgál, hogy Hargita Megye Tanácsa segítségével az egyesületünk népszerűsíteni tudja a székely ruha viseletét.

 

2023 november 21|

Hirdetés

2023 november 16|

Gyerektáncház Ditróban beszámoló

A Ditrói Kulturális Egyesület minden évben elkötelezett amellett, hogy gazdag és változatos kulturális élményeket kínáljon a helyi közösség számára. Célunk, hogy olyan eseményeket és programokat szervezzünk, amelyek minden korosztály számára vonzóak és érdekesek. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a fiatal generáció kulturális érdeklődésének felkeltését és fejlesztését, hiszen ők jelentik a jövőt.

Az egyesület aktívan részt vesz a népzene és néptánc terjesztésében, különös figyelmet fordítva a legfiatalabbak bevonására. A kultúra megismertetése a gyerekekkel nemcsak hozzájárul a magyarságtudat erősítéséhez, hanem közvetlen élményeken keresztül teszi lehetővé számukra a népi hagyományok és kultúra megismerését. Ezen túlmenően a tevékenységünk pozitív hatást gyakorol az egészségükre, fejleszti társas kapcsolataikat, támogatja az együttműködést, az alkalmazkodást, valamint ösztönzi a mások elfogadását és tiszteletét. A szervezett rendezvényeink nemcsak közösséget teremtenek, hanem hozzájárulnak a testi és lelki egészség fejlesztéséhez is. A programok elősegítik a ritmikus és zenei képességek fejlődését, valamint a térérzékelés, testtartás, állóképesség és mozgáskoordináció javulását. Az egyesületünk minden erőfeszítése arra irányul, hogy a kultúra és szórakozás összehozza a közösséget, és hozzájáruljon minden résztvevő életminőségének javításához.

A Ditrói Kulturális Egyesület idei programjában szerepelt a gyerektáncház megszervezése, melyet a novemberi hónapban sikerült is megvalósítani. A két alkalmas gyerektáncházat egy napon szerveztük meg 2023. november 9-én csütörtökön délután 4 órától és fél 6-tól a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház tánctermében. A táncházak megvalósulásához szükséges anyagi forrást Hargita Megye Tanácsa biztosította 2150 lejjel.

A táncházban többségében 3 és 10 éves gyerekek vettek részt, akik felhőtlen jókedvvel énekeltek, táncoltak. A táncház alatt megismerkedtek a népi hangszerekkel, valamint gyerekjátékokat tanultak. A táncházak alatt a hangulat nagyon jó volt, a gyerekek jól érezték magukat, már várják a következő alkalmat. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Hargita Megye Tanácsának, hogy szebbé tették a gyerekek mindennapjait.

2023 november 13|

Átadásra került a felújított Cengellér turisztikai csomópont

A mai modern rohanó világban, egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a természetközeli szabadidő helyszínek, ahová kikapcsolódni, feltöltődni járhatnak az emberek. Ditró község turisztikai szempontból kiemelkedő helyszíne a Cengelléren található csomópont. Az itt található építmény felújítására pályázott sikeresen az Orotva Egyesület, Hargita Megye Tanácsánál és Ditró község Önkormányzatánál. Ennek átadójára került sor 2023. november 2-án csütörtökön.

A projekt során a javítás legfontosabb része a tetőcserepek cseréje volt, hogy ne ázzon a faszerkezet és a beton placc. Utána a hiányzó, vagy elkorhadt faelemek pótlására és cseréjére került sor, majd egy új festést is kapott az építmény faszerkezete. Ezek azok a feladatok, amelyek elengedhetetlenek voltak, hogy ez a turisztikai építmény a jövőben is hasznos legyen az ide érkező, természetbe vágyó emberek számára. Bízunk benne, hogy a jövőben még többen fogják használni ezt a közösségi helyszínt.

A projekt megvalósulását Hargita Megye Tanácsa 5500 lejjel, míg Ditró Község Önkormányzata 1800 lejjel támogatta. Az egyesület ezúton is köszöni szépen a támogatásukat.

2023 november 2|

2023 október 17|

2023 október 13|

Beszámoló

Ditrói Férfi Dalkör részvétele a VIII. Székelyföldi Huszár- és Katonadal Találkozón, Csernáton, 2023. szeptember 3.

Csernátonban 2023. szeptember 3-án vasárnap újra találkozót adtak Székelyföld azon dalcsoportjai, kórusai, akik a katonadalok hagyományát éltetik. A Ditrói Férfi Dalkör a hagyományokhoz híven 2019 óta részt vesz ezen a rangos eseményen. Délben 12 órára gyűltünk össze a központi parkban a Hősök emlékművénél. Zászlófelvonás és köszöntő beszédek után a Felsőháromszéki ifjúsági fúvózenekar kísérete mellett a csoportok felvonultak a Haszmann Pál Múzeum kertjébe. A közös ebéd után a csoportok, vagyis több száz énekes felsorakozott a szabadtéri színpad előtt és a fúvózenekar kíséretével elénekeltük a három közös dalt, amelyeket már otthon begyakoroltunk: Esik az eső, Huszárgyerek, huszárgyerek és Most szép lenni katonának. A nagyszámú közönség vastapssal jutalmazta a szép éneklést, amikor több száz férfihang megszólaltatta a katonaénekeket. Azután következett a csoportok önálló fellépése. A Ditrói Férfi Dalkör a következő katonadalokkal lépett színpadra: Októbernek, októbernek elsején – Bartók Béla gyűjtése 1907, Csíkkarcfalva; Csárda, csárda födeletlen csárda és A pokrócom négy sarkára van írva a nevem, mindkettő Sárosi Bálint gyűjtése, 1956, Csíkrákos.

Nagy élmény volt ott énekelni. Meghallgattunk más dalköröket, kórusokat, hallottunk sok ismert és kevésbé ismert katonadalt.  Bővítettük tudásunkat, tapasztalatot szereztünk és ismerkedtünk dalcsoportokkal, barátokat szereztünk. Hálásan köszönjük Hargita Megye Tanácsának az anyagi támogatását, amely lehetővé tette az utazást és hogy ott lehettünk.

Szabó Ágnes, Ditrói Férfi Dalkör vezetője

2023 szeptember 8|