Orotvai forrás felújítása – Orotva Egyesület

Az Orotvai borvízforrás a kis falu egyik legkedveltebb pihenésre, szórakozásra alkalmas helye, ahonnan nagyon sok lakos ivóvizet visz a háztartásába. Hiszen a forrás vize minden évszakban hideg, felfrissítő és természetesen egészséges.

Az Orotva Egyesület egyik legfőbb célja volt, hogy ebben az évben a Ditró községhez tartozó Orotván található borvízforrást felújítsa és a környezetét rendezetté tegye, ahogyan a tavalyi évben a Szent Anna forrás felújítását is sikeresen kivitelezte. Az Egyesület vezetősége számára fontos az, hogy a forrás és környezete rendezett, barátságos és szép legyen. Így született meg a gondolat a felújításról és bővítésről.

A felújításhoz szükséges anyagi forrásokat Hargita Megye Tanácsának turisztikai programokat támogató pályázati kiírásából, valamint Ditró Község Önkormányzatától sikerült megpályázni. Hargita Megye Tanácsa 5.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 4.000 lejjel támogatta a sikeres megvalósítást.

A támogatásnak köszönhetően a következő munkálatokat végeztette el az egyesület. A forráshely tetőszerkezetét kijavították, újrafestették, valamint fa gerendák behelyezésével erősítették meg. A forrás melletti szabad területet feltöltötték termőfölddel, illetve a forráshoz vezető járdát és parkolót építették ki. A kiegyenesített területre padokat és asztalokat, valamint szemeteseket és virágos ládákat helyeztek ki.

Az egyesület vezetősége reméli, ezek a változások hozzájárulnak a forráshoz érkező személyek kellemesebb és komfortosabb időtöltéséhez.

2020 november 9|

Csizma népviselethez – Orotva Egyesület

Orotva Ditró községhez tartozó pár száz lelket számláló kis, de annál tevékenyebb közösség. A hegyek közötti völgyben elterülő kis falu lakói minden megpróbáltatás és nehézség ellenére helyben maradnak, hűen őrzik hagyományaikat, büszkén viselik a székely népviseletet. Az Orotva Egyesület tevékenységének fő célja, hogy ebben a kis közösségben tovább éltesse, életben tartsa a hagyományokat. A világjárvány általi óvintézkedések betartása mellett folyamatos a néptánc oktatás már a legkisebb korosztálytól, valamint az amatőr színjátszó csoport működtetése is.

A tavalyi évben sikerült székely ruhákat beszerezni a néptánccsoportnak. De természetesen a népi viselet akkor igazán teljes és szép, ha hozzá illő székely csizma ékesíti, ezért is volt fontos az Orotva Egyesület számára, hogy 6 pár csizmát tudjon készíttetni a gyerekek számára. Hiszen a néptánc fellépések alkalmával az egységes székely népviselet elengedhetetlen. A 6 pár csizma elkészíttetése támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg, hiszen egyedi személyre szabott csizmákról van szó, amelyek elkészítése igényes munkát feltételez.

A csizmák elkészíttetését Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, Ditró Község Önkormányzata pedig 2.000 lejjel támogatta. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatásukat.

2020 november 9|

FŰTÉSTÁMOGATÁS 2020/2021

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020 november 1-től, megkezdődik a 2020/2021-es téli idényre a fűtéstámogatás igénylése azon családok számára, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 750 lejt.

Szükséges iratok:

 

-kérés (Cerere)

-szeptemberi hónapra jövedelmi igazolás,

-mindenféle jövedelemről igazolás (nyugdíjszelvény, munkanélküliszelvény, sérülteknek szelvény, gyermekpénzszelvény)

-a lakás tulajdonjogát igazoló akták,

-minden családtagnak igazoló akta (személyi igazolvány másolat, születési bizonyítvány, törvényszéki végzés a kihelyezett gyermekek esetében)

-banki kivonat (ha van bankszámla)

-igazolás a mezőgazdasági irodából

-közbirtokossági tagsági igazolás

 

Kizáró tényezők, azon családok NEM igényelhetnek fűtéstámogatást, akinek birtokában a következő javak egyike is megtalálható:

-családi házon kívüli lakóépületek (még ha bérli is)

-több mint egy autó 10 évnél nagyobb,

-mezőgazdasági gépek: traktor, utánfutó, arató vagy cséplőgép,

-szalagfűrész, fűrészüzem, láncfűrész, más famegmunkáló gép,

-3000 lej feletti banki megtakarítás,

-2000 m2-nyi telek a lakás körül

 

A föld és állatalapú támogatások értékét is bele kell számítani a jövedelembe!

A földek és állatok utáni jövedelem éves szinten nem haladhatja meg az 1000 eurót.egy személy esetében, családok esetében pedig a 2500 eurót.

2020 október 30|

Incheiere nr. 1385/2020

2020 október 21|

Fúvós zenekar képzése – Orotva Egyesület

Az Orotva Egyesület égisze alatt működő Ditrói Ifjúsági Fúvós Zenekar évről-évre megcsillogtatja tehetségét, amelyet szorgos gyakorlással, a zenei kultúra iránti szeretettel és megfelelő anyagi támogatással tud elérni. A zenekar egyik fő céljának tekinti a zenei kultúra ápolását, a fúvós zene népszerűsítését minél szélesebb körben, valamint a fiatalok zenei nevelését minőségi szinten. A fiatalok lelkiismeretesen és elszántan vesznek részt a próbákon, így hónapról hónapra látható, hallható a fejlődésük.

Az idei évben a világjárvány viszontagságai miatt nehezebb volt a képzés kivitelezése, de az oktató és a gyerekek zenei iránti buzgósága minden nehézségen átsegítette a zenekar képzését. Az Orotva Egyesület célja, hogy minél több gyakorlási alkalmat biztosítson, hiszen a gyerekek számára elengedhetetlen a rendszeres oktatás és próba a fejlődéshez.

Az Orotva Egyesület fennhatósága alatt, Hargita Megye Tanácsának és Ditró Község önkormányzatának támogatásával sikerült július közepétől október végéig intenzív oktatásban részt vennie a zenekarnak. Ebben az évben a világjárvány okozta szigorítások miatt a fúvós oktató külön-külön foglalkozott a gyerekekkel, a fúvós hangszerek csoportosulásának függvényében.

Hargita Megye Tanácsa 4.000 lejjel, míg Ditró Község Önkormányzata 1.676 lejjel támogatta a program megvalósulását. Az elmúlt hónapokban elért fejlődést a gyerekek egy nyílt próba keretén belül mutatták meg 2020. október 15-én csütörtökön délután 18:30-tól a Ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház Konferencia termében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Hargita Megye Tanácsának, illetve Ditró Község Önkormányzatának.

2020 október 20|

Felhívás

2020 október 2|

HIRDETÉS

2020 szeptember 22|

Értesítés

2020 augusztus 31|

HIRDETÉS

Ditró község Tanácstestületének 2019. évi 41-s Határozata, valamint a 2020. évi 40-s számú Határozata alapján, a Polgármesteri hivatal ismételten nyilvános árverést szervez, Ditró, Szabadság utca 18. szám alatti, a Kőrösi Csoma Sándor Kultúrházban levő 57,42 m2-s KONYHA bérbeadására.

A tenderfüzetet az érdekeltek a Polgármesteri hivatal titkárságán kérvényezhetik írásban, 2020. augusztus 31-ig, papír vagy elektronikus formában – Ditró, Szabadság út. 9, tel. 0266/353130, e-mail: clditrau@gmail.com.

A nyomtatott tenderfüzet ellenértéke 30 lej, melyet a hivatal kasszájában fizethetnek ki, az elektronikus formát ingyenesen bocsájtjuk a kérvényezők rendelkezésére.

Az ajánlatokat zárt borítékban, egyetlen példányban tehetik le a hivatal titkárságán, Ditró, Szabadság út. 9 – 2020. szeptember 3, 10,00 óráig.

Az árverésre 2020. szeptember 4-én kerül sor, 10,00 órától a Polgármesteri hivatal székhelyén, Ditró, Szabadság út. 9, Hargita megye.

 

Ditró, 2020. augusztus 11.

 

Puskás Elemér

Polgármester

2020 augusztus 11|

Felhívás

Felhívjuk a lakósság figyelmét, hogy a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság 16-s számú Határozata, valamint a Helyi Katasztrófavédelmi Bizottság 4-s számú Határozata értelmében Ditró község területén kötelezővé válik a védőmaszk viselése 2020. augusztus 11, reggel 6 órától a következő helyeken:

  1. A Zöldségpiac területén, valamint a piac 20 m-s körzetében keddi napokon. A hét más napjain csak a piac területén.
  2. A központon levő buszmegállóban és attól számított 5 m-s körzetben.
  3. A vasútállomáson és attól számított 25 m-s körzetben.

A kellemetlenségek elkerülése végett, kérjük az előírásokat betartani.

2020 augusztus 10|